BOZP - 33 otázok a odpovedí

BOZP - 33 otázok a odpovedí

Bežná cena: 12,96 € Naša cena: 12,31 € (ušetríte: 5%) UNIKLUB: 11,92 € (ušetríte: 8%)

Vypredané

O produkte

Tento E – dokument Vám prináša  najčastejšie sa vyskytujúce otázky z oblasti BOZP  a požiarnej ochrany. Alkohol na pracovisku, lekárska preventívna prehliadka, zmeny v zákone 124/2006, to je len zopár okruhov tém, ktoré by Vás mohli zaujímať.

Ako dlho sa majú  uchovávať záznamy o pracovných úrazoch?
Ako sa fakturujú mzdy a náklady BOZP?
Aká je pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania?

Získajte správne odpovede od renomovaných odborníkov na tieto a mnohé ďalšie otázky.


1.) Prefakturované mzdy a náklady BOZP
2.) Prevádzkový a revízny technik vo firme s približne 50 zdvíhacími zariadeniami
3.) Spracovatelia plánov BOZP na stavbe
4.) Oprávnenie osoby vykonávajúcej školenie vodičov
5.) Alkohol na pracovisku
6.) Epileptický záchvat na pracovisku
7.) Zmeny pri šetrení úrazu po novele zákona č. 124/2006 Z.z.
8.) Vstupná zdravotná prehliadka
9.) Pracovná pohotovosť pre zamestnanca a pracovný úraz
10.) Záznamný list o kontrole bezpečnej práce a obsluhy strojov
11.) Zabezepčenie pitného režimu na náklady zamestnávateľa
12.) Šírka uličiek medzi regálmi a stohmi
13.) Plán vzdelávania a odbornej výchovy zamestnancov a plán pravidelného       oboznamovania zamestnancov
14.) Úprava pokút
15.) Autorizovaný bezpečnostný technik
16.) Pracovná zdravotná služba
17) Odobratie oprávnenia BTS
18) Zodpovednosť zamestnanca a bezpečnostného technika
19.) Oprava, plnenie a kontrola hasiacich prístrojov
20.) Lekárska preventívna prehliadka
21.) Postup pre prípad záchranných prác - požiar
22.) Pracovné a mechanizačné prostriedky pre ručnú manipuláciu
23.) Zdravotná spôsobilosť pri práci so zobrazovacou jednotkou 
24.) Lehota na úschovu záznamov
25.) Najčastejšie príčiny pracovných úrazov súvisiacich so zaobchádzaním s chemikáliami
26.) Skladovanie materiálu na paletách
27.) Rekondičný pobyt
28.) Havarijný plán – hlásenie nebezpečného ohrozenia
29.) Kódovanie zdrojov a príčin pracovných úrazov
30.) Postup pri odškodňovaní chorôb z povolania
31.) Plán kontrol
32.) Základné zásady zamestnávania mladistvých
33.) Požiarna ochrana


Formát: e-dokument, formát A5, pdf verzia
Počet strán: 26
Cena:

Formát: Pdf na stiahnutie

Hodnotenie čitateľov

Vaše hodnotenie: