Matematika pre štvrtákov - učebnica
Pozrite si ukážku e-knihy
pdf

Matematika pre štvrtákov - učebnica

Učebnica pre 4. ročník ZŠ

Miroslav Belic, Janka Striežovská

Aitec , 2018

Bežná cena: 5,56 € Naša cena: 5,28 € (ušetríte: 5%) Študenti: 4,89 € (ušetríte: 12%)

Nie je skladomTovar momentálne nie je na sklade,
pokúsime sa ho pre Vás zaobstarať
vložiť do košíka UNIKLUB 5 (5)

O knihe

Učebnica pre žiaka Matematika pre štvrtákov je základným materiálom na prácu vo štvrtom ročníku. Učebnica a jej obsah plne korešpondujú s požiadavkami na obsahový štandard a plnenie výkonového štandardu iŠVP, s platnými prierezovými a medzipredmetovými prepojeniami, napr. Národný štandard finančnej gramotnosti. Reflektuje na potrebu prípravy žiakov na TESTOVANIE 5 a pracuje s kontextovými úlohami v rozšírenom rozsahu. Autori vychádzajú z vlastnej odbornej učiteľskej praxe, zo štúdia moderných didaktík matematiky a z požiadaviek slovenských učiteľov. Učebnica obsahuje v prvej časti aritmetické učivo a v druhej geometrické učivo. Časti a kapitoly sú farebne odlíšené a strany obsahujú odkazy na strany pracovného zošita. Úvod každého učiva obsahuje výkladovú, resp. oboznamovaciu časť s problémom a nasleduje séria úloh, pomocou ktorých sa žiaci do problematiky vnárajú a postupne si učivo osvojujú. Spracovanie učebnice je prehľadné a poskytuje dostatočné množstvo rôznorodých úloh, aby bolo možné diferencovať prácu na vyučovaní. Súbor piktogramov umožňuje ľahkú orientáciu v učebnici. Každá téma sa väčšinou končí overovacou stranou, ktorá pomáha pedagógovi určiť mieru zvládnutia problematiky žiakmi. Dôraz je kladený predovšetkým na individuálny prístup, predstavivosť a možnosť získať poznatky zážitkovo, pomocou manipulácie s predmetmi a rozvíjaním predstavivosti. Učebnica je nielen dobrým vodidlom na vyučovaní, ale aj zdrojom informácií a výziev na ďalšiu prácu. Dielo je súčasťou súboru autorov M. Belic - J. Striežovská: Matematika pre štvrtákov, ktorá je súčasťou ucelenej didaktickej série Matematika pre prvý stupeň ZŠ. Séria zaručuje koncepčné, obsahové a pojmové prepojenie učiva matematiky v jednotlivých ročníkoch 1. stupňa ZŠ s propedeutickými prvkami aj pre 2. stupeň ZŠ.

Edícia: 1
ISBN: 989-08-96
Vydavateľstvo: Aitec
Autori: Miroslav Belic, Janka Striežovská
Rok vydania: 2018
Počet strán: 96
Väzba: brožovaná
Rozmer: 210x297 mm
Jazyk: Slovenský

Hodnotenie čitateľov

Vaše hodnotenie: