ORL pro všeobecné praktické lékaře

ORL pro všeobecné praktické lékaře

Plzák Jan a kolektiv

Raabe , 2014

Naša cena: 22,54 € Študenti: 19,84 € (ušetríte: 12%)

Nie je skladomTovar momentálne nie je na sklade,
pokúsime sa ho pre Vás zaobstarať
vložiť do košíka UNIKLUB 23 (20)

O knihe

ORL“ je další příručkou z nové řady publikací pro všeobecné praktické lékaře. Jde o přehledné, nepříliš rozsáhlé, zpracování ORL problematiky,dostatečně mapující situace,se kterými se v ordinaci praktického lékaře můžeme setkat. Knížka je rozdělena do 23 základních kapitol. Úvodní kapitola je věnována akutním onemocnění ORL oblasti-Menierově chorobě, Quinckeho edemu, laryngospasmu,cizím tělesům v uchu a nose. Část zabývající se tracheotomií a koniotomií je doplněna přehlednou tabulkou indikací k tracheotomii a péčí o tracheostomii. S epistaxí se v našich ordinacích setkáváme poměrně často, a proto předpokládám, že kolegové ocení přehledně zpracovanou část věnovanou tomuto problému. V dalších odstavcích nás autoři seznamují s vyšetřením dutiny ústní a hltanu, s vyšetřením sluchu, jak pomocí ladičky, které můžeme provést v naší ordinaci, tak tónovou audiometrií, která se provádí v ORL ambulancích. Následuje kapitola věnována poruchám čichu, chuti a poruchám polykání. Mohlo by se říci, že rhinosinusitidy,tonsilitidy,laryngitidy a záněty zevního a středního ucha, jsou onemocnění, se kterými se setkáváme často, známe je velmi dobře a další informace nepotřebujeme. Opakování je však matkou moudrosti a ucelená sdělení s přehlednými algoritmy doporučených postupů jak u akutních, tak chronických onemocnění horních cest dýchacích, jsou zcela jistě přínosem, zvláště pak pro lékaře připravující se k atestaci ze všeobecného lékařství. Pozornosti jistě neunikne důležitá část věnována akutní epiglotitidě s diagnostikou, diferenciální diagnostikou a terapií. Další tři kapitoly jsou věnovány poruchám sluchu – nedoslýchavosti, sluchadlům, poškození sluchu hlukem. Jsou zde uvedena jednotlivá stadia profesionálního poškození sluchu a kriteria pro přiznání choroby z povolání. Nedílnou součástí publikace je i přetisk doporučeného postupu Závrativé stavy z r. 2008 a jeho plný text lze nalézt na internetových stránkách SVL. Poměrně rozsáhlý oddíl se zabývá onemocněním slinných žláz. Kromě základní anatomie a fyziologie v úvodní části, zde najdeme zánětlivá onemocnění, sialolithiazu, cysty i nádory. Spíše pro připomenutí je zde zařazena i kapitola s názvem Onemocnění štítné žlázy s projevy v ORL oblasti. Pokládám za důležité upozornit kolegy na problematiku spánkové apnoe. Praktický lékař bývá velmi často první, který se setká s pacientem trpícím syndromem spánkové apnoe. Tyto obtíže orientačně diagnostikujeme relativně často a dnes víme, že ORL vyšetření je nezbytné k vyloučení anatomických změn v oblasti hlavy a krku, které mohou vést k obstrukci dýchacích cest. Léčba těžkého stupně obstrukčního spánkového apnoického syndromu je nutná, protože je s ní spojená vysoká kardiovaskulární morbidita i mortalita. Další část publikace přináší přehled o nádorech v ORL oblasti. Je zde popsán karcinom hrtanu a hypofaryngu,nádory orofaryngu a dutiny ústní, nádory nosohltanu a vedlejších dutin nosních. Kapitoly, které pokládám za perličky celé knížky, jsou uvedeny v závěru. Jsou to diferenciální diagnostiky: diferenciální diagnostika zduření na krku, diferenciální diagnostika bolestí v uchu a diferenciální diagnostika bolestí v krku. Zduření na krku může mít řadu příčin a z praktického hlediska je zde rozděleno na zduření uzlinové a mimouzlinové. Celé toto sdělení je uzavřeno přehlednou tabulkou pro rychlou orientaci. Velmi dobře je zde zpracována diferenciální diagnostika bolestí v uchu. Úvodní tabulka třídí příčiny bolestí na otogenní a neotogenní s uvedením jednotlivých chorob. Závěrem zde najdeme základní algoritmus vyšetření bolesti ucha. Poslední kapitolou je diferenciální diagnostika bolesti v krku. Jsou zde připomenuty možnosti vyšetření v ordinaci praktického lékaře a dále rozebrány jednotlivé příčiny-přes záněty, nádory, cizí tělesa, poleptání a další. Celý rozbor je opět doplněn tabulkou.

ISBN: 9788086307909
Vydavateľstvo: Raabe
Autori: Plzák Jan a kolektiv
Rok vydania: 2014
Počet strán: 148
Jazyk: Český

Hodnotenie čitateľov

Vaše hodnotenie: