Protipožiarna bezpečnosť stavby

Protipožiarna bezpečnosť stavby

Bežná cena: 32,40 € Naša cena: 30,78 € (ušetríte: 5%) UNIKLUB: 29,81 € (ušetríte: 8%)

Vypredané

O produkte

Tento E – dokument Vám prináša príklady riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby, grafické znázornenie konkrétnych situácii a sankcie hroziace v prípade nedodržania podmienok a legislatívy z danej problematiky.

Protipožiarna bezpečnosť stavby, Požiarnobezpečnostná charakteristika užívanej stavby – PRÍKLADY RIEŠENIA

Protipožiarna bezpečnosť stavby ( novostavba administratívnej budovy ) – PRÍKLAD RIEŠENIA

 • Administratívna budova
 • Určenie požiarneho rizika
 • Určenie požiadaviek na konštrukcie stavby
 • Evakuácia osôb
 • Určenie odstupových vzdialeností
 • Určenie protipožiarnych opatrení
 • Záver
 • Príloha
 • Grafická časť – príklady riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby

Požiarnobezpečnostná charakteristika užívanej stavby – PRÍKLAD RIEŠENIA

 • Informácie o stavbe
 • Rozdelenie stavby na požiarne úseky
 • Popis a vyznačenie stavebných konštrukcií stavby
 • Popis a vyznačenie únikových ciest, evakuačných ciest a zariadení na evakuáciu
 • Popis a vyznačenie požiarnotechnického zariadenia, automatického požiarnotechnického zariadenia a zabezpečenie stavieb vodou na hasenie požiarov
 • Grafická časť – príklady požiarnobezpečnostnej charakteristiky stavby

Požiarnobezpečnostná charakteristika užívanej stavby (zmena stavby) – PRÍKLAD RIEŠENIA

 • Požiarnobezpečnostná charakteristika stavby
 • Riešenie protipožiarnej bezpečnosti zmeny stavby
 • Grafická časť – príklady požiarnobezpečnostnej charakteristiky stavby

Sankcie


Formát: e-dokument, formát A4, pdf verzia
Počet strán: 50
Cena:

Formát: Pdf na stiahnutie

Hodnotenie čitateľov

Vaše hodnotenie: