Slováci medzi starými susedmi

Slováci medzi starými susedmi

Môžu byť aj Slováci starí?

Bratislava , 2015

Naša cena: 16,50 € Študenti: 14,52 € (ušetríte: 12%)

Odosielame najneskôr do 24 hodín vložiť do košíka UNIKLUB 17 (15)

O knihe

Obsah
Slovo na úvod 5
Krátky prehľad slovenského jazykovo-historického a kultúrneho vývinu 7
I. Pomenovanie Slovákov 23
II. Od Mateja Bela po Pavla Jozefa Šafárika 39
III. Slovenčina v histórii, živote a slovesnej tvorbe Slovákov 71
IV. O jazyku Kamaldulskej Biblie a Kamaldulského slovníka 111
V. Bernolákovská kodifikácia ako výsledok slovenského jazykovo-historického vývinu 165
VI. Bajzova slovenčina v románe René Mláďenca Príhodi, a Skusenosťi 175
VII. Pavol Jozef Šafárik a slovenčina 189
VIII. Reč kázní Jána Kollára v kontexte slovenského jazykovo-kultúrneho vývinu 199
IX. Slovansko-slovenský vlastenec Ján Kollár 221
X. Slovenčina a bibličtina v evanjelickej cirkvi na Slovensku 253
XI. Predstavy slovenských vzdelancov o jazyku a etnickej identite Slovákov v období národného obrodenia 263
XII. O slove selo v slovenčine 307
XIII. Z histórie slov špán - kňahňa (kňahyňa) - kňaz 317
XIV. Slovenské slovo priš a „maďarizmy” v slovenčine 325
XV. Slovensko-rusínsko-ukrajinské vzťahy na úrovni nárečí a spisovných jazykov 333
XVI. Základy slovenského vlastenectva 339
XVII. O krajine a vlasti starých Slovákov 353
Slovný register 445
Literatúra 457
Ťažiskom predloženej publikácie sú prílohy obsahujúce výber už uverejnených štúdií, z ktorých sa niektoré mierne doplnili o neskôr zistené údaje, alebo text niektorých bol miestami skrátený. Dôležitou súčasťou štúdií je pramenná dokumentácia príslušných výkladov, o ktorú sa opiera zhrnujúca úvodná časť práce. Inšpirujúcim podnetom pri formulovaní názvu tejto knihy bola nie tak dávno prebiehajúca mediálne organizovaná kampaň proti označovaniu Slovákov žijúcich v staršom období svojho historického vývinu spojením starí Slováci. Táto ako na povel prudko vzplanutá kampaň v tlačových orgánoch vychádzajúcich na Slovensku v slovenskom jazyku prekvapila svojou agresivitou, častou bulvárnosťou sprevádzanou primitívnosťou „argumentácie.“

ISBN: 9788089489244
Vydavateľstvo: Bratislava
Rok vydania: 2015
Počet strán: 488
Väzba: pevná
Jazyk: slovenský

Hodnotenie čitateľov

Vaše hodnotenie: