Vyhláška o odmenách a náhradách advokátov

Vyhláška o odmenách a náhradách advokátov

za poskytovanie právnych služieb (advokátska tarifa). Komentár

Kerecman, Baricová, Hellenbart, Sedlačko a kolektív Fiačan

Nakladatelství C.H.Beck-SK , 2015

Bežná cena: 39,00 € Naša cena: 37,05 € (ušetríte: 5%) Študenti: 34,32 € (ušetríte: 12%)

Vypredané

O knihe

Historicky prvý komentár k Advokátskej tarife (vyhláška MS SR č. 655/2004 Z. z.) prináša podrobný výklad ustanovení tohto pomerne stručného, avšak o to významnejšieho právneho predpisu. Početný autorský kolektív, zložený z predstaviteľov advokátskej a justičnej praxe, je zárukou odbornosti a relevantnej výpovednej hodnoty publikácie. Jednotlivé ustanovenia sú komentované s náležitou dôslednosťou, vo vzájomných súvislostiach a vo väzbe na príslušné procesné kódexy a na stavovské predpisy Slovenskej advokátskej komory. Výklad je systematicky doplnený o legislatívne odôvodnenie Ministerstva spravodlivosti SR a o pomerne rozsiahlu judikatúru, vrátane zohľadniteľnej judikatúry českých súdov. Napriek skutočnosti, že ide o predpis s osobitným významom najmä pre advokátov a advokátskych koncipientov, je tento komentár určený širšej právnickej verejnosti, ktorá prichádza do kontaktu s jeho aplikáciou v rámci rozmanitosti vlastných profesií. Prínosným je aj pre každodennú rozhodovaciu činnosť všeobecných súdov a iných orgánov verejnej moci o náhrade trov v konaniach, v ktorých je účastník zastúpený advokátom.

ISBN: 9788089603343
Vydavateľstvo: Nakladatelství C.H.Beck-SK
Autori: Kerecman, Baricová, Hellenbart, Sedlačko a kolektív Fiačan
Rok vydania: 2015
Počet strán: 224
Väzba: pevná
Jazyk: Slovenský

Hodnotenie čitateľov

Vaše hodnotenie: