Zabezpečenie stavby z hľadiska BOZP

Zabezpečenie stavby z hľadiska BOZP

Bežná cena: 15,29 € Naša cena: 14,53 € (ušetríte: 5%) UNIKLUB: 14,07 € (ušetríte: 8%)

Vypredané

O produkte

E-dokument, ktorý Vás prevedie stavbou a pripomenie Vám rôzne nebezpečenstvá, ktoré sa môžu pri vykonávaní rôznych prác a činností na stavenisku vyskytnúť.
 • Pred začatím stavebných prác
 • Zemné a výkopové práce
 • Debnenie, podperné konštrukcie a podperné lešenia
 • Betonárske a murárske práce
 • Montáž prefabrikovaných prvkov
 • Práce vo výškach
  • Kolektívne zabezpečenie
  • Prostriedky osobného zabezpečenia
  • Zabezpečenie ohrozeného priestoru
  • Práce na streche
  • Prerušenie prác vo výškach
  • Práce nad sebou
  • Krátkodobé práce
  • Odovzdávanie konštrukcií
 • Vnútrostaveniskové komunikácie
  • Zabezpečenie otvorov a jám na stavenisku
  • Vertikálne komunikácie na stavbách
 • Kvalifikácia – odbornosť pracovníkov na stavbe
 • Vrtné práce
 • Stavebné stroje a strojné zariadenia
  • Zakázané činnosti so strojom
  • Zdvíhacie zariadenia
  • Zakázané manipulácie
  • Dočasné žeriavové dráhy
 • Manipulácia s bremenami – viazanie bremien
  • Stavebné elektrické vrátky

Formát: e-dokument, formát A4, pdf verzia
Počet strán: 32
Cena:

Formát: Pdf na stiahnutie

Hodnotenie čitateľov

Vaše hodnotenie: