Zbrojný preukaz

Zbrojný preukaz

Príprava na skúšku odbornej spôsobilosti

EPOS - Ing. Miroslav Mračko , 2016

Obsahuje testy na skúšku odbornej spôsobilosti

Bežná cena: 17,40 € Naša cena: 12,95 € (ušetríte: 26%) Študenti: 12,95 € (ušetríte: 26%)

Odosielame najneskôr do 24 hodín vložiť do košíka UNIKLUB 13 (13)

O knihe

Táto publikácia bola spracovaná, aktualizovaná a doplnená s cieľom vytvoriť ucelenú a aktuálnu príručku, ktorá pomôže žiadateľovi o zbrojný preukaz pri príprave na vykonanie skúšky pred komisiou policajného útvaru. 
Do prvej časti príručky sme zaradili aktualizované znenie zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov so stručným komentárom k jednotlivých ustanoveniam. Žiadateľov o zbrojný preukaz však zaujme najmä znenie skúšobných otázok, ktoré sú používané pri skúškach odbornej spôsobilosti, a predovšetkým správne odpovede na jednotlivé otázky, ktoré sme publikovali v 2. časti príručky. 
Budúci držitelia zbrojných preukazov musia ovládať aj ďalšie vykonávacie a súvisiace všeobecne záväzné predpisy, či už ide o vyhlášku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 555/2003 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o strelných zbraniach a strelive, alebo Trestný zákon, Trestný poriadok, Občiansky zákonník, Občiansky súdny poriadok, zákon o priestupkoch, zákon o Policajnom zbore a ďalšie, preto sú výňatky z príslušných ustanovení tiež súčasťou tejto publikácie (v 3. časti). Štvrtú časť tvorí obrazová príloha.
Štvrté prepracované vydanie príručky plne zohľadňuje súčasný právny stav v Slovenskej republike a predstavuje dobrý základ pre úspešné absolvovanie uvedenej skúšky..

ISBN: 788056201633
Vydavateľstvo: EPOS - Ing. Miroslav Mračko
Rok vydania: 2016
Počet strán: 480

Hodnotenie čitateľov

Vaše hodnotenie:
01.2.2018
Jozef
veľmi pekná publikácia