Zopakuj si slovenčinu - 6. ročník

Zopakuj si slovenčinu - 6. ročník

Testy na opakovanie učiva pre 6. ročník

kolektív autorov

Raabe , 2018

Bežná cena: 11,00 € Naša cena: 10,45 € (ušetríte: 5%) Študenti: 8,80 € (ušetríte: 20%)

Odosielame do 24 hodínSkladom 3 ks vložiť do košíka UNIKLUB 10 (9)

O knihe

Ide o jedinečný a všestranný pracovný zošit určený žiakom 6. ročníka na upevnenie, preopakovanie a precvičenie učiva zo slovenského jazyka a literatúry. Prináša testy zamerané na jednotlivé učivá (podstatné mená, vybrané slová, číslovky, slovesá, zámená a pod.), ale takisto aj tzv. zmiešané testy, ktoré umožňujú overiť si znalosti z učiva celého 6. ročníka základnej školy. Pracovný zošit ZOPAKUJ SI SLOVENČINU pre 6. ročník ZŠ: - kvalitný učebný materiál na zopakovanie si učiva zo slovenského jazyka a literatúry, - odborne zostavená zbierka testov, ktorá učiteľom aj rodičom ušetrí mnoho starostí a času pri hľadaní plnohodnotných materiálov na opakovanie učiva zo SJL, - v jednom pracovnom zošite nájdete profesionálne vypracované testy na opakovanie učiva z jednotlivých tematických celkov zo SJL. Testy sú vypracované podľa inovovaného ŠVP. Pracovný zošit ZOPAKUJ SI SLOVENČINU pre 6. ročník ZŠ je určený na: - overenie úrovne poznatkov zo SJL získaných v 6. ročníku ZŠ, - precvičenie čítania s porozumením, - zdokonalenie pravopisných schopností, - zdokonalenie čitateľskej gramotnosti (vyhľadanie a interpretácia informácií a poznatkov), - rozvíjanie komunikačnej gramotnosti v písanej forme. V pracovnom zošite sú použité typy úloh: - s výberom jednej odpovede z možností A, B, C, D, - s krátkou odpoveďou. V pracovných zošitoch Zopakuj si slovenčinu je aj stručné zhrnutie učiva zo slovenského jazyka a literatúry pre daný ročník a kľúč správnych odpovedí.

Edícia: 1
ISBN: 978-80-8140-323-1
Vydavateľstvo: Raabe
Autori: kolektív autorov
Rok vydania: 2018
Počet strán: 96
Väzba: brožovaná
Rozmer: 210x297 mm
Jazyk: Slovenský

Hodnotenie čitateľov

Vaše hodnotenie: