Členské podmienky UNIKLUBU

Platné od 1.1. 2013
UNIKLUB predstavuje vernostný program, ktorý oprávňuje jeho Členov využívať nadštandardné výhody za podmienok uvedených v týchto Členských podmienkach. Členom UNIKLUBU sa môže stať každá fyzická osoba (objednávka ani vystavená faktúra neobsahuje IČO, DIČ, prípadne IČ DPH), ktorá bude spĺňať podmienky uvedené v týchto Členských podmienkach. Prevádzkovateľ si zároveň vyhradzuje právo Členské podmienky UNIKLUBU z času na čas aktualizovať a upraviť.
 

Výhody  

Členský program UniKnihy Klub oprávňuje fyzické osoby, ktoré sa stali jeho členmi  na využívanie nasledujúcich členských benefitov:
a)     Dodatočná členská zľava na všetky knižné tituly zaradené v našej aktuálnej ponuke vo výške 3% z aktuálne uvádzaných predajných cien.
 
b)     Doručovanie zásielok v rámci celej Slovenskej republiky zdarma pri minimálnej hodnote objednávky už od 14,99 eur.  Vynaložíme všetko úsilie preto, aby Vám Vaša zásielka bola doručená v čo najkratšom čase. Celkový čas potrebný pre doručenie vášho tovaru však bude ovplyvnený aj dostupnosťou objednaného tovaru. Údaj o dostupnosti každého tovaru je uvedený pri popise tovaru. Ihneď ako budeme mať tovar k dispozícii Vám bude vyexpedovaný a následne v priebehu jedného až troch pracovných dní Vám bude doručený. V prípade ak zásielka obsahuje viacero titulov s rôznou dostupnosťou, bude zásielka odovzdaná na prepravu až po jej úplnom skompletizovaní. 
 
Niekedy sa dostupnosť tovaru môže zmeniť v priebehu spracovávania Vašej objednávky. V tomto prípade Vám zašleme e-mail o novom predpokladanom termíne doručenia Vašej zásielky.
 
Pre vznik nároku na doručenie zásielky zdarma bude potrebné uskutočniť platbu za každú objednávku vopred, prevodom na náš účet. Člen Klubu si môže zvoliť aj akýkoľvek iný spôsob platby, avšak nárok na doručenie zásielky zdarma už od celkovej hodnoty objednávky 14,99 eur vzniká Členovi iba pri platbe vopred na účet prevádzkovateľa.
 
c)      Pravidelné exkluzívne ponuky  zasielané e-mailom v priebehu roka so špeciálnymi zľavami na najpredávanejšie tituly z našej ponuky iba pre členov Klubu.
 

 

Podmienky vzniku a zániku členstva

a)     Členom Uniknihy Klubu sa stáva každá fyzická osoba, ktorá:
1.        sa zaregistruje sa na stránke www.uniknihy.sk a
2.   nazbiera za svoje objednávky v súhrne minimálne 180 bodov. Do celkového počtu bodov sa nezapočítavajú body za cenu prepravy ani hodnoty stornovaných či vrátených objednávok. Jeden bod má hodnotu jedného eura. Hodnota ceny knihy sa teda rovná počtu bodov, ktoré sa nákupom získajú. (Napríklad, za knihu, ktorej cena je 19,40 eur získa zákazník 19 bodov).   
 
b)     Podmienky členstva môžu byť spresnené, upravené alebo doplnené prevádzkovateľom kedykoľvek a takto zmeneným podmienkam podliehajú všetci Členovia UniKnihy Klubu, pokiaľ prevádzkovateľ neurčí inak.
 
c)     Členstvo zanikne na základe žiadosti Člena alebo v prípade ak Člen v priebehu každých 365 dní od vzniku svojho Členstva nezíska za svoje objednávky minimálne 50 bodov. O zrušenie členstva môže každý Člen požiadať e-mailom na  info@uniknihy.sk
 
d)     Členstvo môže byť zrušené aj bez uvedenia dôvodu a predchádzajúceho súhlasu Člena, na základe vlastného uváženia prevádzkovateľa v prípade ak by existencia členstva mohla spôsobiť porušenie týchto podmienok, platných právnych predpisov Slovenskej republiky alebo byť pre prevádzkovateľa akokoľvek inak poškodzujúca. V prípade zrušenia členstva prevádzkovateľom nevzniká Členovi nárok na žiadnu náhradu.
 
e)     Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny alebo zrušenia všetkých benefitov súvisiacich s vernostným programom.