Kedy členstvo vzniká?

   Ponuku stať sa členom od nás ihneď získa každý, kto za svoje objednávky v priebehu času nazbiera 180 bodov.        Po prevzatí objednávky, ktorou presiahnete hranicu 180 bodov Vám na Váš e-mail bude zaslaná ponuka stať            sa členom UNIKLUBU. Túto ponuku môžete prijať alebo odmietnuť.