Koľko bodov potrebujem pre vznik členstva?

   Pre vznik členstva je potrebných spolu 180 bodov za všetky prevzaté objednávky. Čas po ktorý sa body      
   zbierajú nie je ohraničený.  Body môžete zbierať v priebehu niekoľkých týždňov, mesiacov ale aj rokov.