Najčastejšie otázky
 

   Aké sú výhody členstva?

   Členstvo poskytuje tri hlavné výhody:
        
  1.      Doručenie zdarma pri objednávke od 14,99 
  

           Každému členovi bude zásielka doručená Slovenskou poštou zdarma už pri nákupe za 14,99 €. Kompletný                cenník poplatkov poštovného pre členov UNIKLUBU nájdete v našich obchodných podmienkach.

  2.      Špeciálne ponuky a zľavy  
            Členom sú štvrťročne zasielané špeciálne akciové ponuky, ktoré sú platné výlučne pre členov                                       UNIKLUBU. Akcie sa vzťahujú na najžiadanejšie odborné knižné publikácie zo všetkých odborov                                 akademickej a odbornej literatúry.   

  3.      Dodatočná zľava 3 % na každú objednávku
           Členovia UNIKLUBU majú dodatočnú zľavu 3%, ktorá im bude odpočítaná z každej objednávky.          
           Táto zľava sa pripočítava ku všetkým ostatným zľavám v e-shope. 

   Ako zbieram body? 

    Body sa zbierajú pri každej objednávke registrovaného zákazníka. Registráciou si vytvoríte konto,  kde sa Vám       následne bez časového obmedzenia postupne zbierajú body za všetky Vaše objednávky. Počet nazbieraných             bodov nezakladá nárok na vznik členstva pre právnické osoby či inštitúcie, ktoré pri svojej registrácii uvedú           IČO, DIČ, prípadne IČ DPH. 
    
Hodnota 1 eura = 1 bod. Za nákup v hodnote 33,50 € teda získate 33 bodov, za nákup v hodnote 28,20 €               získate 28 bodov a podobne. Poplatky za ceny poštovného sa na body nepremieňajú.

   Koľko bodov potrebujem pre vznik členstva?

   Pre vznik členstva je potrebných spolu 180 bodov za všetky prevzaté objednávky. Čas po ktorý sa body      
   zbierajú nie je ohraničený.  Body môžete zbierať v priebehu niekoľkých týždňov, mesiacov ale aj rokov.  

   Kedy členstvo vzniká?

   Ponuku stať sa členom od nás získate ak za svoje objednávky v  čase  od udelenia súhlasu na spracovanie osobných  údajov za účelom členstva nazbierate 180 bodov. Po prevzatí objednávky, ktorou presiahnete hranicu 180 bodov Vám na Váš e-mail bude zaslaná ponuka stať sa členom UNIKLUBU. Túto ponuku môžete prijať alebo odmietnuť. 

   Kedy členstvo zaniká?

   Členstvo získavate na jeden rok.  Členovi UNIKLUBU, ktorý počas jedného roka od vzniku členstva nazbiera      
   50 bodov sa členstvo automaticky predlžuje o ďalší jeden rok. Pre každoročné obnovenie členstva sa vyžaduje    nazbierať  50 bodov v priebehu každého  jedného roka. Po zániku členstva vznikne členstvo až po op
ätovnom    nazbieraní 180 bodov. 

  Ako si počas nákupu uplatním členskú zľavu?

   Profil registrovaného zákazníka (bez uvedenia IČO, DIČ, prípadne IČ DPH), ktorý sa stane členom UNIKLUBU            bude nastavený tak, že pred platbou, resp. odoslaním objednávky sa automaticky odpočíta zľava vo výške 3%        z ceny nákupu. 

   Ako sa zľavy kombinujú?

   Členská zľava sa vždy kombinuje s ostatnými zľavami. Napríklad, študent - člen UNIKLUBU získava zľavu ISIC    
   (12%) plus členskú zľavu (3%). Každý študent teda ako člen UNIKLUBU ušetrí pri svojich objednávkach    
   minimálne 15%. 
 

   Na aký tovar sa členská zľava vo výške 3% poskytuje?

Členská zľava UNIKLUB sa poskytuje na všetok tovar v e-shope.