Archeologické  výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2002

Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2002

VEDA , 2003

Bežná cena: 22,00 € Naša cena: 20,90 € (ušetríte: 5%)Študenti: 19,36 € (ušetríte: 12%)

Odosielame najneskôr do 24 hodín vložiť do košíka UNIKLUB 21 (19)

O knihe

OBSAH- INHALT 
Mapa lokalít l - Karte der Fundorte l ................................................................................................................ 12 
Prehľad lokalít l - Úbersicht der Fund orte l ..................................................................................................... 13 
Mapa lokalít 2 - Karte der Fundorte 2 ................................................................................................................ 18 
Prehiad lokalít 2 - Úbersicht der Fund orte 2 ..................................................................................................... 19 
Juraj B a r t í k (Archeologické múzeum SNM, Bratislava) - Zdenek F a r k a š (Archeologické múzeum SNM, 
Bratislava) 
Pokračovanie výskumu v Blatnom ............................................................................................................... 23 
Fortzetzung der Grabung in Blatné .............................................................................................................. 23 
Jozef B á tor a (Archeologický ústav SAV, Nitra) 
Eneolitické nálezy zo Zlatých Moraviec ....................................................................................................... 24 
Äneolithische Fun de aus Zlaté Moravce ...................................................................................................... 24 
Gabriela B r e z ň a n o v á (Súiovská 109, Gemerská Poloma) - Noérni L a c z k o v á (Diakovce 628) 
Krátky zisťovací výskum v Dubovanoch ..................................................................................................... 24 
Kurze Feststellungsgrabung in Dubovany .................................................................................................. 25 
Gertrúda Br e z in o v á (Archeologický ústav SAV, Nitra) - Jozef Be z á k 
Nálezy z Očkov a .............................................................................................................................................. 25 
Funde aus Očkov ............................................................................................................................................. 26 
Nálezy zo Žabokriek nad Nitrou ........................................................................................... : ....................... 27 
Funde aus Žabokreky nad Nitrou .................................................................................................................. 27 
Jozef Bu j na (Archeologický ústav SAV, Nitra) - Lubomíra K amin s k á (Archeologický ústav SAV - VPS, 
Košice) 
Ďalší !aténsky hrob z Cejkov a ........................................................................................................................ 27 
Das weitere latenezeitliche Gr ab aus Cejkov ............................................................................................... 29 
Róbert Daň o - Ján Hun k a (Archeologický ústav SAV, Nitra) 
Prieskum v katastri ŠOporne .......................................................................................................................... 29 
Geländebegehung im Kataster von Šoporňa ............................................................................................... 29 
Jozef Ďuriš (Archeologický ústav SAV, Nitra) 
Záchranný výskum v Zlatých Moravciach .................................................................................................. 29 
Rettungsgrabung in Zlaté Moravce ............................................................................................................... 31 
Marcela Ď u r i š o v á (Pamiatkový ústav, Košice) 
Výskumy v Košiciach ...................................................................................................................................... 32 
Grabungen in Košice ....................................................................................................................................... 32 
Kristián El sch ek (Archeologický ústav SAV, Nitra) 
Záchranný výskum na sídlisku z doby rímskej v Plaveckom Štvrtku .................................................... 32 
Rettungsgrabung im Bereich einer Siedlung der Rärnischen Kaiserzeit in Plavecký Štvrtok ............. 33 
Zdenek F a r k a š (Archeologické múzeum SNM, Bratislava) 
Eneolitické nálezy z tehelne v Pezinku ........................................................................................................ 33 
Äneolithische Funde aus der Ziegelei in Pezinok ....................................................................................... 34 

EAN: 9788088709657
ISBN: 9788088709657
Vydavateľstvo: VEDA
Rok vydania: 2003
Počet strán: 250
Väzba: brožovaná
Rozmer: 300 x 210
Jazyk: Slovenský, nemecký

Hodnotenie čitateľov

Vaše hodnotenie: