Dane a účtovníctvo 1/2022

Dane a účtovníctvo 1/2022

Poradca podnikateľa , 2021

Bežná cena: 16,84 € Naša cena: 16,00 € (ušetríte: 5%)Študenti: 14,82 € (ušetríte: 12%)

Vypredané

O knihe

Toto číslo je netradične zložené len zo štyroch príspevkov, rozsahom je však najbohatšie. Ako býva koncom roka v DaÚ zvykom, obsahuje zhrnuté návody pre úspešné a jasné uzatváranie účtovníctva, vypĺňanie výkazov a splnenie si súvisiacich zákonných povinností. Úvodné strany sme však vyčlenili pre informácie o novele zákona o DPH, z ktorých niektoré sú účinné už od 15. novembra. Daň z pridanej hodnoty Zmeny zákona o DPH v roku 2022 (Ing. Jaroslava Betáková) Zákon o DPH bol novelizovaný na základe novely daňového poriadku. Nosným opatrením je zavedenie povinnosti pre nových aj existujúcich platiteľov dane oznamovať Finančnému riaditeľstvu SR čísla všetkých bankových účtov, ktoré používajú na vykonávanie ekonomickej činnosti, ktorá je predmetom DPH. S uvedeným opatrením súvisí zverejňovanie a aktualizácia zoznamu týchto bankových účtov na webovom sídle FR SR. Inštitút ručenia za daň u odberateľa za daň, ktorú neodviedol dodávateľ, je rozšírený o nový dôvod, ktorým je platba na bankový účet dodávateľa, ktorý v deň uskutočnenia platby nebol zverejnený na webovom sídle FR SR. Koncoročné povinnosti platiteľa dane (Ing. Anna Jurišová) V poslednom zdaňovacom období kalendárneho roka má platiteľ DPH povinnosti, ktoré sa viažu k obdobiu kalendárneho, príp. hospodárskeho roka, v závislosti od účtovného obdobia platiteľa. Ku koncoročným povinnostiam platiteľa dane patrí: ročné vyrovnanie odpočítanej dane, úprava odpočítanej dane pri zmene účelu použitia investičného majetku, povinnosť platiteľov, ktorí uplatňujú osobitnú úpravu pre cestovné kancelárie, uviesť v daňovom priznaní za posledné zdaňovacie obdobie kalendárneho roka údaje o oprave základu dane. V článku prinášame praktické návody z praxe k jednotlivým úkonom + komplexný príklad vrátane vyplnených vzorových tlačív. Jednoduché účtovníctvo Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve (Ing. Nadežda Cígerová) Povinnosťou každej účtovnej jednotky podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve je uzatvorenie účtovných kníh a zostavenie účtovnej závierky. Obsahom tohto príspevku je sprehľadnenie prác vykonávaných pred zostavením účtovnej závierky, uzatváranie účtovných kníh a samotné zostavenie účtovných výkazov so zameraním na FO podnikateľov. Článok je nadštandardne obsiahly a zachytáva množstvo čiastkových úkonov z praxe, ktoré sú predpokladom na správne zvládnutie závierkových prác. Autorka využíva zrozumiteľnú a názornú formu komplexného príkladu, každý krok ilustruje ukážkou konkrétneho zápisu v účtovníctve fiktívnej firmy. Podvojné účtovníctvo Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve (Ing. Eva Gášpárová) Účtovná závierka predstavuje zhrnutie údajov z bežného účtovníctva k súvahovému dňu a ich usporiadanie do jednotlivých účtovných výkazov. Aby účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva, je potrebné pred uzavretím účtovných kníh a zostavením účtovnej závierky vykonať nemalé množstvo prác, a to v súlade s účtovnými predpismi účinnými k 31. 12. 2021. Na komplexnom príklade vysvetlíme správny postup podľa aktuálnej legislatívy a ponúkneme vzor závierky i poznámok.

EAN: 8584113064750
Vydavateľstvo: Poradca podnikateľa
Rok vydania: 2021
Počet strán: 96
Väzba: brožovaná
Jazyk: Slovenský

Hodnotenie čitateľov

Vaše hodnotenie: