Fyzika 6 - pracovný zošit

Fyzika 6 - pracovný zošit

Milada Maťašovská

MAPA Slovakia Plus, s.r.o. , 2015

Príspevok MŠVVaŠ SR

Naša cena: 3,70 €

O knihe

Pracovný zošit z fyziky pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom Milada Maťašovská pripravila vo formáte A4 na 40 stranách nový plnofarebný pracovný zošit z fyziky. Zošit je v súlade s novým obsahom predmetu, ktorý stanovil Štátny vzdelávací program a nadväzuje na novú učebnicu fyziky. Prvý zo série fyzikálnych zošitov, rozšírený o ďalšie bonusové materiály, ktoré má učiteľ k dispozícii, poskytuje priestor na precvičenie a utvrdenie osvojených vedomostí a pomáha rozvíjať kompetencie žiakov v oblasti prírodných vied. Množstvo príkladov, zaujímavých tvorivých úloh, testov a jednoduchých pokusov zvyšuje atraktívnosť hodín fyziky aj domácu prípravu žiakov. Poslúži nielen počas spoločnej práce na vyučovacej hodine, ale aj pri samostatnej domácej príprave. Publikácia dáva množstvo podnetov k tomu, aby žiak nadobudol nové poznatky, spresnil a doplnil si vedomosti. Nájde sa v nej dostatok námetov na experimentálnu činnosť, ktorú možno uskutočniť na vyučovacej hodine. Takýmto spôsobom je možné overiť si, či poznatky nadobudnuté štúdiom zodpovedajú skutočnostiam z bežného života.

EAN: 9788080672928
ISBN: 9788080672928
Vydavateľstvo: MAPA Slovakia Plus, s.r.o.
Autori: Milada Maťašovská
Rok vydania: 2015
Počet strán: 44
Väzba: Brožovaná bez prebalu, lesklá
Rozmer: a4
Jazyk: Slovenský jazyk

Hodnotenie čitateľov

Vaše hodnotenie: