Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi

Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s. r. o. , 2008

Bežná cena: 19,11 € Naša cena: 18,15 € (ušetríte: 5%)Študenti: 16,82 € (ušetríte: 12%)

Vypredané

O knihe

Obsah sborníku: Petr Beneš, Martin Kubal, Jiří Hendrych, Tomáš Láska, Pavel Vacek MECHANISMUS ROZKLADU MANGANISTANU V HORNINOVÉM PROSTŘEDÍ Pavel Hrabák, Miroslav Černík, Petr Kvapil LABORATORNÍ APLIKACE OXIDAČNÍCH ČINIDEL NA VZORKY PODZEMNÍ VODY S OBSAHEM CHLOROVANÝCH UHLOVODÍKŮ Štěpánka Klímková, Jaroslav Nosek, Miroslav Černík VÝZKUM TRANSPORTU POVRCHOVĚ AKTIVNÍCH SMĚSÍ NANOŽELEZA Lenka Lacinová, Petr Kvapil, Miroslav Černík, Lucie Křiklavová MOŽNOSTI POUŽITÍ KOMBINOVANÉ METODY LAKTÁT - NANOŽELEZO PRO ODSTRANĚNÍ CHLOROVANÝCH ETHENŮ Z PODZEMNÍ VODY Zuzana Honzajková, Tomáš Patočka, Martin Podhola, Marek Šír, Martin Kubal ČISTĚNÍ SKLÁDKOVÝCH VÝLUHŮ MEMBRÁNOVÝMI SEPARAČNÍMI PROCESY Petr Kaštánek NOVÉ POSTUPY DEHALOGENACE PCB S VYUŽITÍM MIKROVLNNÉ TECHNIKY Lucie Křiklavová, Tomáš Lederer OPTIMALIZACE BIOLOGICKÉHO ČIŠTĚNÍ PRŮMYSLOVÝCH ODPADNÍCH VOD V BIOFILMOVÉM BIOREAKTORU Martina Švábová, Marek Šváb, Pavel Sedlák, Tereza Nováková HODNOCENÍ SOLUBILIZAČNÍCH SCHOPNOSTÍ KOMERČNĚ DOSTUPNÝCH TENZIDŮ Dagmar Benešová, Petr Soudek, Šárka Petrová, Jana Malá, Michal Najman, Petra Najmanová, Zdeněk Kafka, Tomáš Vaněk STUDIUM AKUMULACE A TRANSPORTU TĚŽKÝCH KOVŮ KULTURAMI ROSTLIN POPULUS TREMULA X TREMULOIDES A CANNABIS SATIVA V LABORATORNÍCH PODMÍNKÁCH A NA REÁLNÉ LOKALITĚ Vlasta Dudková, Stanislava Šolcová, Kateřina Demnerová STUDIUM DEGRADAČNÍCH ZMĚN V ZÁVISLOSTI NA VNĚJŠÍCH PODMÍNKÁCH Zuzana Chrastilová, Martina Macková, Martina Nováková, Miklos Szekeres, Tomáš Macek TRANSGENNÍ TABÁK OBSAHUJÍCÍ BAKTERIÁLNÍ GEN bphC NÁSTROJ PRO ÚČINNOU FYTOREMEDIACI POLYCHLOROVANÝCH BIFENYLŮ (PCB) Jan Kotyza, Petr Soudek, Zdeněk Kafka, Tomáš Vaněk LÉČIVA V ODPADNÍCH VODÁCH A MOŽNOSTI JEJICH ODSTRANĚNÍ ROSTLINAMI Jitka Najmanová, Pavel Kotrba, Martina Macková, Tomáš Macek PŘÍPRAVA TRANSGENNÍHO LNU S GENY PRO SYNTÉZU GLUTATHIONU Petr Štursa, Martina Macková, Lucie Kochánková, Kateřina Frančová, Ondřej Uhlík, Tomáš Macek INTERAKCE ROSTLIN A MIKROORGANISMŮ V PROSTŘEDÍ KONTAMINOVANÉM PCB Ondřej Uhlík, Čestmír Vlček, Kateřina Ječná, Petr Štursa, Mary Beth Leigh, Martina Macková, Tomáš Macek IDENTIFIKACE BAKTERIÍ AKTIVNĚ METABOLIZUJÍCÍCH XENOBIOTIKA S VYUŽITÍM 13C-ZNAČENÝCH SUBSTRÁTŮ Blanka Vrchotová, Martina Macková, Jan Tříska, Tomáš Macek TRANSFORMACE CHLORBENZOOVÝCH KYSELIN ROSTLINNÝMI BUŇKAMI Jana Zlámalíková, Kateřina Demnerová, Martina Macková, Jana Hajšlová, Jana Pulkrabová, Michaela Nápravníková, Hana Stiborová MIKROBIÁLNÍ DEGRADACE POLYBROMOVANÝCH DIFENYLETHERŮ V ODPADNÍCH KALECH Jiřina Macháčková, Stefan Trapp, Ulrich Karlson VYUŽITÍ VZORKOVÁNÍ DŘEVNÍ HMOTY K MONITORINGU ZNEČIŠTĚNÍ PODZEMNÍ VODY CHLOROETENY Ondřej Urban, Alena Rodová, Helena Váňová, Josef Čopan SANACE LOKALIT V ČR A V EVROPĚ METODOU IN-SITU SOLIDIFIKACE/ STABILIZACE - LABORATORNÍ A PILOTNÍ OVĚŘENÍ František Eichler, Jan Holeček VALIDACE GEOCHEMICKÝCH MODELŮ POROVNÁNÍM VÝSLEDKŮ TEORETICKÝCH VÝPOČTŮ S VÝSLEDKY MINERALOGICKÝCH A CHEMICKÝCH ZKOUŠEK Tomáš Lobpreis, Katarína Dercová PASÍVNE VZORKOVANIE INOVATÍVNY PRÍSTUP K MONITOROVANIU KONTAMINÁCIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Petr Soudek, Šárka Petrová, Radka Podlipná, Zuzana Fialová, Jana Malá, Dagmar Benešová, Vladimír Kočí, Zdeněk Kafka, Tomáš Vaněk HODNOCENÍ ÚČINNOSTI FYTOREMEDIAČNÍCH METOD Vladimír Bláha, Petra Pacherová NOVÁ TECHNOLOGIE ODBĚRU VZORKŮ VOD Z JEDNOTLIVÝCH PUKLIN V MALOPRŮMĚROVÝCH VRTECH František Pánek, David Topinka ZKUŠENOSTI MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ S VYUŽÍVÁNÍM INOVATIVNÍCH TECHNOLOGIÍ PŘI NÁPRAVĚ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ V ČR Peter Šottník, Bronislava Lalinská, Ľubomír Jurkovič SKÚSENOSTI S REMEDIÁCIOU KONTAMINOVANÝCH VÔD V OBLASTIACH POSTIHNUTÝCH VPLYVOM UZATVORENÝCH BANSKÝCH PREVÁDZOK Ivana Vávrová OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ - OBLAST PODPORY 4.2 - ODSTRAŇOVÁNÍ STARÝCH EKOLOGICKÝCH ZÁTĚŽÍ Katarína Paluchová, Alena Brucháneková, Mária Vojtková SYSTEMATICKÁ IDENTIFIKÁCIA ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ SR LOKALITY POŠKODENÉ ČINNOSŤOU SA Vladimír Bláha, Lukáš Darebníček, Milena Kozumplíková DIFERENCE STANOVENÍ ROPNÝCH KONTAMINANTŮ V PEVNÉ MATRICI METODOU IR INFRAČERVENÁ SPEKTROMETRIE DÁLE JEN (NEL)IR A GC FID PLYNOVÁ CHROMATOGRAFIE S PLAMENOIONIZAČNÍ DETEKCÍ (UHLOVODÍKY C10 AŽ C40, DÁLE (NEL)GC) A ODHAD HODNOTY POZADÍ ROPNÝCH LÁTEK Libor Dušek, Tomáš Weidlich, Jaromíra Chýlková CHEMICKÁ PŘEDÚPRAVA OPLACHOVÝCH ODPADNÍCH VOD Z ODLAKOVÁVÁCÍHO PROCESU AL SLITIN Jiří Mikeš, Martina Siglová, Miroslav Minařík BIOFILTRACE JAKO PROSTŘEDEK ELIMINACE ZÁPACHU PŘI ANAEROBNÍ DIGESCI Martina Nováková, Martina Macková, Zuzana Chrastilová, Jitka Viktorová, Michel Sylvestre, Tomáš Macek PŘÍPRAVA A STUDIUM TRANSGENNÍCH ROSTLIN S GENY PRO BAKTERIÁLNÍ DIOXYGENASY PRO ZVÝŠENÍ ÚČINNOSTI FYTOREMEDIACE PCB A TOLUENU Jan Rezek, Jan Doubský, Martina Macková, Tomáš Macek, Jan Tříska METABOLITY POLYCHLOROVANÝCH BIFENYLŮ (PCB) V TKÁŇOVÝCH KULTURÁCH A V ROSTLINÁCH ROSTOUCÍCH V KONTAMINOVANÉ PŮDĚ Monika Stavělová, Aleš Pokorný TESTOVÁNÍ MODIFIKOVANÉHO FENTONOVA ČINIDLA A AKTIVOVANÉHO PARSULFÁTU PŘI ISCO POLYAROMATICKÝCH UHLOVODÍKŮ V AREÁLU PLYNÁRNY ZKUŠENOSTI Z PILOTNÍHO TESTU NA LOKALITĚ Marek Šír, Martin Podhola, Tomáš Patočka, Martin Kubal, Tomáš Kutal POUŽITÍ REVERZNÍ OSMÓZY PŘI ÚPRAVĚ VÝLUHŮ Z ÚLOŽIŠTĚ POPÍLKU Tomáš Weidlich, Libor Dušek, Klára Harsová, František Socha MOHOU HUMINOVÉ KYSELINY ÚČINNĚ ODSTRAŇOVAT KATIONAKTIVNÍ TENZIDY Z ODPADNÍCH VOD? Sylvie Kříženecká, Josef Trögl, Věra Pilařová, Hana Buchtová, Lucie Čechovská KONTINUÁLNÍ ODSTRAŇOVÁNÍ DUSÍKATÉHO ZNEČIŠTĚNÍ Z ODPADNÍCH VOD Z DÁLNIČNÍCH ODPOČÍVEK POMOCÍ BIOKATALYZÁTORU LENTIKATS

EAN: 9788086832371
ISBN: 978-80-86832-37-1
Vydavateľstvo: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s. r. o.
Rok vydania: 2008
Počet strán: 166
Väzba: brožovaná
Rozmer: 208x294 mm
Hmotnosť: 0.464 g
Jazyk: Český

Hodnotenie čitateľov

Vaše hodnotenie: