Környezetismeret 2 Prvouka 2 pracovná učebnica pre ZŠ s VJM

Környezetismeret 2 Prvouka 2 pracovná učebnica pre ZŠ s VJM

(vyučovací jazyk maďarský)

Rút Dobišová Adame, Oľga Kováčiková

Vydavateľstvo Taktik

Bežná cena: 8,80 € Naša cena: 6,50 € (ušetríte: 26%)

Odosielame najneskôr do 4 dní vložiť do košíka UNIKLUB 7 (7)

O knihe

Integrácia učebnice a pracovného zošita do jedného celku umožňuje jednoduchú, rýchlu a efektívnu prácu žiakov i učiteľa na vyučovacej hodine. Učivo je rozdelené do 5 základných kapitol a niekoľkých podkapitol, ktoré sú farebne odlíšené. V záhlaví každej strany je jasne, stručne a zrozumiteľne zadefinovaný cieľ vyučovacej hodiny. Nové učivo je zavádzané postupne, systematicky a plynule nadväzuje na poznatky a skúsenosti žiakov. Zadania sú formulované jasne a zrozumiteľne a obsahujú množstvo podnetov na praktické skúmanie a vyvodzovanie vlastných záverov. Množstvo ilustrácií a fotografií podporuje pochopenie preberaného učiva.

 

Pracovná učebnica hravou formou sprostredkuje deťom poznávanie okolia v časových a priestorových vzťahoch. Úlohy v pracovnej učebnici sú rôznorodé, zamerané na rozvoj všestranných prírodovedných zručností. Podľa zadaní žiaci pozorujú daný predmet, tvoria predpoklady, jednoduché hypotézy, následne merajú, overujú dáta, zovšeobecňujú a tvoria závery.

 

Pracovná učebnica poskytuje množstvo podnetov na praktické skúmanie, pričom žiaci induktívne získavajú informácie o skúmanom jave (najskôr cielene skúmajú realitu a až potom sa vyvodzujú teoretické závery).

Nové učivo je zavádzané postupne, systematicky a plynule nadväzuje na poznatky a skúsenosti žiakov. Zadania sú formulované jasne a zrozumiteľne a obsahujú množstvo podnetov na praktické skúmanie a vyvodzovanie vlastných záverov. Množstvo ilustrácií a fotografií podporuje pochopenie preberaného učiva.

EAN: 9788081801051
ISBN: 9788081801051
Vydavateľstvo: Vydavateľstvo Taktik
Autori: Rút Dobišová Adame, Oľga Kováčiková
Počet strán: 56
Väzba: zošitová zošitová
Jazyk: Maďarský

Hodnotenie čitateľov

Vaše hodnotenie: