Matematika 2 - Pracovný zošit pre 2. ročník ZŠ - 1. diel

Matematika 2 - Pracovný zošit pre 2. ročník ZŠ - 1. diel

M. Totkovičová, V. Repáš, I. Jančiarová

Orbis Pictus Istropolitana , 2013

Príspevok MŠVVaŠ SR

Naša cena: 4,80 €

Odosielame najneskôr do 5 dní vložiť do košíka UNIKLUB 5 (5)

O knihe

Matematika 2 - Pracovný zošit pre 2. ročník ZŠ - 1. diel patrí do súboru pracovných zošitov, ktoré tvoria kompletný program na vyučovanie matematiky v druhom ročníku ZŠ. Tento 1. diel PZ je rozdelený do piatich celkov: opakovanie a upevňovanie učiva prvého ročníka, motivačné izolované modely (kalendár, výťah, prsty a hodiny) pri oboznamovaní sa so základnými spojmi s prechodom cez 10, sčítanie v obore do 20 s prechodom cez 10, odčítanie v obore do 20 s prechodom cez 10, fixovanie naučených spojov a algoritmov v kapitole Krížom-krážom. Nosným učivom v prvom polroku 2. ročníka je zvládnutie základných spojov, preto im pracovný zošit venuje dostatočný priestor. Tak si žiaci vytvoria pevné základy na zvládnutie algoritmov sčítania a odčítania v obore do 100. Žiakov budú svetom matematiky sprevádzať múdry macko Mat, rozumná sova Ema a bystrá rybka Tika. Pri osvojovaní si jednotlivých algoritmov sčítania a odčítania pracovný zošit využíva schémy, s ktorými sa žiaci stretli v prvom ročníku. Macko Mat sa rád hrá s guľôčkovým počítadlom, ktoré používa pri riešení úloh. Rybka Tika čísla zapisuje čiarkami – jednotky a krúžkom – desiatky. Táto schéma im pripomenie, pri počítaní v obore do 20, je to veľmi efektívna metóda. Sova Ema si pri počítaní pomáha číselným pásom, ktorý sa nachádza v záhlaví každej strany. Všetky tri schémy sú zhrnuté v závere kapitoly do známej schémy rozkladu druhého sčítanca, resp. menšiteľa, upravením prvého sčítanca resp. menšenca do 10. Takto si žiaci osvoja schému a vedia ju s istotou používať, prípadne im uľahčí vytvorenie si vlastnej na uchopenie nových spojov a zautomatizovanie. Pracovný zošit je pretkaný množstvom slovných úloh, ktoré vedú žiakov k matemtizácii textu. Okrem štandardných úloh tu nájdete aj náročnejšie úlohy označené červeným klobúkom, ktoré sú určené na prácu v triede a majú vyvolať diskusiu. Tieto úlohy nie sú vhodné na domácu prácu. Dôležitý prvok, ktorý je v pracovnom tovare aplikovaný, je sebahodnotenie. Žiaci prostredníctvom troch tváričiek (veselej, zamyslenej a smutnej) majú priestor na spodnom okraji každej strany na ohodnotenie výsledkov svojej práce. Tým sú žiaci vedení k tomu, aby sa vedeli kriticky postaviť k výsledkom svojej práce a naučili sa ohodnotiť sa.

EAN: 9788081208225
ISBN: 9788081208225
Vydavateľstvo: Orbis Pictus Istropolitana
Autori: M. Totkovičová, V. Repáš, I. Jančiarová
Rok vydania: 2013
Počet strán: 64
Väzba: Brožovaná väzba
Rozmer: a4
Jazyk: Slovenský jazyk

Hodnotenie čitateľov

Vaše hodnotenie: