Matematika 4 pre 4. ročník ZŠ - Pracovný zošit - 2. diel

Matematika 4 pre 4. ročník ZŠ - Pracovný zošit - 2. diel

V. Repáš

Orbis Pictus Istropolitana , 2010

Príspevok MŠVVaŠ SR

Naša cena: 4,80 €

Odosielame najneskôr do 8 dní vložiť do košíka UNIKLUB 5 (5)

O knihe

Nový súbor pracovných zošitov, ktoré tvoria kompletný program na vyučovanie matematiky vo 4. ročníku ZŠ. Pracovný zošit zahŕňa všetky tri základné materiálne didaktické prostriedky, ktorými sú:

učebnica – dôležité pojmy, algoritmy a vzťahy prehľadne uvádzame na zelených tabuliach,
pracovný zošit – príklady a úlohy na nepodfarbenej časti strany s priestorom na riešenie,
zbierka úloh – na farebnom okraji nájdete množstvo úloh, ktoré sú určené na riešenie do zošita,
niečo naviac – posledná úloha za okrajom je určená pre tých, čo skončili svoju prácu skôr. 

Druhý diel pracovného zošita je zameraný na zopakovanie a utvrdenie učiva 1. stupňa. V úvode pracovného zošita je samostatná kapitola venovaná riešeniu slovných úloh, ktoré vedú žiakov k matematizácii textu.

Mnohé slovné úlohy sú zámerne formulované tak, aby ich bolo možné riešiť viacerými spôsobmi. Ponúknutím rôznych kontextov vytvárame priestor na budovanie nielen matematickej, ale aj čitateľskej a finančnej gramotnosti.

Keďže deti majú vo štvrtom ročníku už dostatočné skúsenosti s násobilkou, v tomto pracovnom zošite sa oboznámia s delením so zvyškom a prácou so zlomkami na im veku primeranej úrovni. Predpokladáme, že toto rozšírenie im pomôže ľahšie zvládnuť niektoré témy na 2. stupni ZŠ.


Samostatnú kapitolu venujeme priorite počtových operácií. Jednotlivé témy predkladáme deťom pomocou menších krokov, doplnených názornými príkladmi, ktoré prirodzene gradujú. 

* Úlohy na prácu do zošita priamo na hodine, resp. na doma, sú za okrajom označené otvorenou knihou.
* Úloha pre tých, ktorí skončili prácu skôr, je za okrajom označená hodinami.
* Náročnejšie úlohy sú označené klobúkom. Sú určené na prácu v triede a majú viesť k diskusii (nie sú určené na samostatnú prácu a prácu na doma).
* Úlohy označené lodičkou sú určené na prácu s papierom a nožnicami. Rozvíjame nimi ďalšie čitateľské kompetencie.

Každá kapitola je ukončená autotestom Otestuj sa, ktorý slúži na zopakovanie a zhrnutie nadobudnutých vedomostí. Medzi kapitoly sme vložili dvojstrany Aplikačných úloh, ktoré sú zamerané na prácu s textom a rozvoj matematickej gramotnosti.

Veríme, že sa vám nová Matematika bude páčiť, hodiny s ňou budú zábavné a že sa s ňou vaši štvrtáci naučia veľa nového.

EAN: 9788081208256
ISBN: 9788081208256
Vydavateľstvo: Orbis Pictus Istropolitana
Autori: V. Repáš
Rok vydania: 2010
Počet strán: 79
Väzba: brožovaná
Jazyk: Slovenský

Hodnotenie čitateľov

Vaše hodnotenie: