Matematika 4

Matematika 4

Testovanie 5

Zuzana Berová, Peter Bero

LiberaTerra , 2017

Príspevok MŠVVaŠ SR

Naša cena: 4,38 €

Odosielame najneskôr do 24 hodín vložiť do košíka UNIKLUB 4 (4)

O knihe

Pracovný zošit autorskej dvojice Zuzana a Peter Bero obsahovo pokrýva učivo preberané na I. stupni základnej školy a preto je vhodný nielen na prípravu na Testovanie 5, ale aj na komplexnú prípravu na prechod na II. stupeň základnej školy. Pracovný zošit napísala dvojica autorov Zuzana a Peter Bero, ktorí vychádzali z viac ako dvadsaťročných skúseností s tvorbou učebných textov pre základnú školu a z dôkladnej analýzy úloh Testovaní 5. Systematická príprava počas celého školského roka, zopakovanie základných pojmov, faktov a postupov a množstvo úloh vytvára vynikajúce predpoklady pre úspešné zaradenie sa detí na II. stupni ZŠ a následné zvládnutie úloh Testovania 5. Preto by mal byť súčasťou matematickej výbavy každého štvrtáka bez ohľadu na to, aké pracovné zošity používa na vyučovaní. je rozdelený do kapitol podľa tematických celkov. Obsahovo pokrýva učivo prebrané na I. stupni základnej školy, pričom citlivo postupne zaraďuje aj učivo 4. ročníka tak, aby s ním žiaci mohli pracovať počas celého školského roka. Vychádza z požiadaviek iŠVP. Každá kapitola sa skladá zo štyroch častí. Čo je dobre vedieť – tu si žiak môže za pomoci názorných ilustrácií a jednoduchých tvrdení zopakovať základné pojmy a postupy, ktoré potrebuje vedieť a zvládať, aby mohol úspešne riešiť úlohy tohto tematického celku. Úroveň 1 obsahuje najjednoduchšie úlohy. Ich cieľom je pozitívne motivovať žiakov k riešeniam úloh v ďalších úrovniach. Úroveň 2 obsahuje desať úloh, ktoré zodpovedajú úrovni úloh použitých v Testovaní 5 v predchádzajúcich rokoch. Úroveň 3 obsahuje úlohy, ktoré sú ľahko nad rámec požiadaviek Testovania 5. Ich cieľom je poskytnúť dostatok rozvíjajúcich stimulov pre žiakov so záujmom o matematiku. Záverečná časť pracovného zošita je venovaná komplexným úlohám rozvíjajúcim špecifické matematické myslenie, prácu s tabuľkami a grafmi. racovný zošit má veľmi príjemnú, detsky hravú grafiku, ktorá ale svojou jednoduchosťou a štruktúrovanosťou neodvádza pozornosť od toho hlavného – riešenia úloh a prípravy na Testovanie 5. Úlohy vo všetkých troch úrovniach sú zostavované tak, aby aj svojím obsahom, aj svojím vzhľadom čo najviac pripomínali úlohy, s ktorými sa žiaci stretnú na Testovaní 5. Obsah pracovného zošita Testovanie 5 *Kombinatorika a logika *Násobenie a delenie *Počtové operácie *Čísla *Porovnávanie, číslená os *Zaokrúhľovanie *Geometrické útvary *Zväčšovanie a zmenšovanie, porovnávanie rozdielom a podielom *Sčítanie a odčítanie *Slovné úlohy *Premena jednotiek a výpočet obvodu *Odhad, meranie a rysovanie, stavby z kociek *Tabuľky a diagramy *Komplexné úlohy

EAN: 9788089792429
ISBN: 9788089792429
Vydavateľstvo: LiberaTerra
Autori: Zuzana Berová, Peter Bero
Rok vydania: 2017
Počet strán: 80
Väzba: brožovaná
Rozmer: 210x297 mm
Hmotnosť: 0.209 g
Jazyk: Slovenský

Hodnotenie čitateľov

Vaše hodnotenie: