Nový Slovenský jazyk 6. roč. - 2. časť

Nový Slovenský jazyk 6. roč. - 2. časť

Jarmila Krajčovičová

Orbis Pictus Istropolitana , 2019

Príspevok MŠVVaŠ SR

Naša cena: 10,10 €

Odosielame najneskôr do 10 dní vložiť do košíka UNIKLUB 10 (10)

O knihe

Bohaté skúsenosti autorky a vydavateľstva, súčasné trendy v didaktike a potreby školskej praxe sme pretavili a vznikla NOVÁ PRACOVNÁ UČEBNICA - spojenie učebnice a pracovného zošita. Nový Slovenský jazyk 6. ročník - 2. časť sa opiera o metódy konštruktivistického prístupu k výchove a vzdelávaniu a o akceptovanie kompetenčno-pojmového modelu vyučovania. Rešpektuje iŠVP. Zabudnite na opisovanie poučiek, vymieňanie pomôcok! Získaný čas učiteľ efektívne využije na diferencovaný prístup, komunikačné hry, diskusiu a najmä tvorivú činnosť a na precvičovanie kľúčových kompetencií. Pracovná učebnica ponúka: -východiskové texty, do ktorých žiak priamo zasahuje, -úlohy na čítanie textov s porozumením, -poučenia, ktoré si žiak sám dotvára na základe precvičovania učiva, -veľa cvičení na utvrdzovanie učiva, -tvorivé úlohy, ústne a zábavné úlohy, -testy, -materiály pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré momentálne pripravujeme.

Edícia: 1
EAN: 9788081207297
ISBN: 9788081207297
Vydavateľstvo: Orbis Pictus Istropolitana
Autori: Jarmila Krajčovičová
Rok vydania: 2019
Počet strán: 96
Väzba: brožovaná
Rozmer: 210x297 mm
Hmotnosť: 0.27 g
Jazyk: Slovenský

Hodnotenie čitateľov

Vaše hodnotenie: