Pomocník zo slovenského jazyka 5

Pomocník zo slovenského jazyka 5

Pracovný zošit pre 5.ročník ZŠ

Jarmila Krajčovičová

Orbis Pictus Istropolitana , 2020

Príspevok MŠVVaŠ SR

Naša cena: 3,50 €

Odosielame najneskôr do 8 dní vložiť do košíka UNIKLUB 4 (4)

O knihe

Autorka platnej učebnice Slovenský jazyk pre 5. ročník ZŠ pripravila v spolupráci s naším vydavateľstvom novinku Pomocník zo slovenského jazyka pre 5. ročník ZŠ, ktorý má charakter pracovného zošita (nadväzujeme na tradíciu zbierok úloh a cvičení) a presne korešponduje s obsahom schválenej učebnice. Ponúka množstvo rôznorodých úloh viažucich sa na rôzne komunikačné situácie a pomáha žiakovi upevňovať a precvičovať si učivo slovenského jazyka 5. ročníka v škole, ako aj počas domácej prípravy alebo opakovania. Pomocník obsahuje aj rozširujúce učivo, úlohy na overenie si vedomostí a zručností v používaní jazyka, ako aj riešenia úloh, ktoré umožňujú žiakom, učiteľom i rodičom okamžitú spätnú väzbu. V súlade so ŠVP. Dielo je odporúčané MŠVVaŠ SR.

Edícia: 8
EAN: 9788081207631
ISBN: 9788081207631
Vydavateľstvo: Orbis Pictus Istropolitana
Autori: Jarmila Krajčovičová
Rok vydania: 2020
Počet strán: 65
Väzba: zošitová zošitová
Hmotnosť: 0.12 g
Jazyk: Slovenský

Hodnotenie čitateľov

Vaše hodnotenie: