Príprava do prímy - matematika pre 5. ročník základnej školy

Príprava do prímy - matematika pre 5. ročník základnej školy

Pracovný zošiť

Orbis Pictus Istropolitana , 2016

Príspevok MŠVVaŠ SR

Naša cena: 4,10 €

Odosielame najneskôr do 24 hodín vložiť do košíka UNIKLUB 4 (4)

O knihe

Nový pracovný zošit je zameraný na prípravu na prijímacie pohovory do prímy z predmetu matematika. Slúžiť môže aj ako doplnkový pracovný zošit pre piatakov. Vzhľadom na zameranie pracovného zošita sa v ňom objavujú aj úlohy, ktoré sú nad rámec vzdelávacieho obsahu 5. ročníka ZŠ (ISCED). Úlohy preverujú nielen vedomosti a zručnosti, ale aj finančnú a čitateľskú gramotnosť, aplikačné schopnosti a ďalšie kľúčové kompetencie. Riešenia a vysvetlenia riešení nájdete v samostatnom titule, ktorý je určený nielen pre učiteľov, ale aj pre rodičov a starých rodičov, ktorí budú budúcim primánom pomáhať pri príprave na prijímacie pohovory. Zošity sú zostavené z dvoch častí: 1.časť obsahuje opakovanie učiva v tematických okruhoch, 2.časť predstavuje 6 autentických testov, ktoré boli súčasťou prijímacích konaní na rôznych osemročných gymnáziách. Pracovný zošit prináša rôzne typy úloh: *otvorené úlohy *úlohy s výberom jednej správnej odpovede *úlohy s výberom viacerých správnych odpovedí

Edícia: 1
EAN: 9788081204494
ISBN: 9788081204494
Vydavateľstvo: Orbis Pictus Istropolitana
Rok vydania: 2016
Počet strán: 64
Väzba: zošitová zošitová
Rozmer: 205x300 mm
Hmotnosť: 0.18 g
Jazyk: Slovenský

Hodnotenie čitateľov

Vaše hodnotenie: