Slovenčina pre 4. ročník ZŠ: Pracovný zošit na precvičovanie učiva

Slovenčina pre 4. ročník ZŠ: Pracovný zošit na precvičovanie učiva

Eva Dienerová

Príroda , 2022

Naša cena: 5,90 €

O knihe

Táto cvičebnica vám spoľahlivo ukáže, ako vaše dieťa zvládlo učivo slovenského jazyka v štvrtom ročníku. Umožní vám preveriť si jeho vedomosti formou jednoduchých testov, pozostávajúcich z uzavretých úloh s výberom odpovede, kde je správna vždy iba jedna z troch možností. Testové úlohy sú primerané veku, adekvátne nasýtené gramatickými javmi a dokopy predstavujú užitočné zhrnutie učiva štvrtej triedy.


Žiak pri práci s týmto zošitom premýšľa, skúma, objavuje, experimentuje, rozvíja svoju schopnosť pracovať s gramatikou a učí sa správne používať jazyk. Svoje odpovede si overí v kľúči správnosti na konci knižky.


Testové úlohy dobre poslúžia aj učiteľom ako inšpirácia pri zadávaní pravopisných úloh alebo písomiek. Korešpondujú s požiadavkami ISCED I na slovenský jazyk, zodpovedajú novému Štátnemu vzdelávaciemu programu.

Pre žiakov 4. ročníka ZŠ

EAN: 9788055183022
ISBN: 9788055183022
Vydavateľstvo: Príroda
Autori: Eva Dienerová
Rok vydania: 2022
Počet strán: 72
Formát: 170×240

Hodnotenie čitateľov

Vaše hodnotenie: