Slovenský jazyk pre 2. ročník základných škôl

Slovenský jazyk pre 2. ročník základných škôl

Zuzana Hirschnerová

Aitec spol. s.r.o. , 2019

Bežná cena: 5,60 € Naša cena: 5,32 € (ušetríte: 5%) Študenti: 4,93 € (ušetríte: 12%)

Odosielame najneskôr do 24 hodín vložiť do košíka UNIKLUB 5 (5)

O knihe

*Inovovaný pracovný zošit zo slovenského jazyka je spracovaný a aktualizovaný podľa platných požiadaviek iŠVP ISCED 1 na jazykové vyučovanie. Séria zaručuje koncepčné, obsahové a pojmové prepojenie učiva slovenského jazyka a literatúry v jednotlivých ročníkoch 1. stupňa ZŠ s propedeutickými prvkami aj pre 2. stupeň ZŠ. *Pracovný zošit môžete využívať od školského roku 2019/2020. Didaktická koncepcia *Pracovný zošit slovenského jazyka pre 2. ročník predstavuje ucelený systém didaktického spracovania jazykovej a slohovej zložky učiva zo slovenského jazyka a literatúry. *Pracovný zošit tvorí vzhľadom a usporiadaním dokonalý súlad s učebnicou. *Didaktické spracovanie pracovného zošita rozvíja jazykové a komunikačné kompetencie detí - počúvanie, rozprávanie, písanie, čítanie. Spracovaním naň nadväzujú pracovné zošity Slovenský jazyk pre 3. a 4. ročník ZŠ. *Grafické a výtvarné spracovanie je primerané veku, prehľadné a doplnené inovatívnymi prvkami. Fotografie a ilustrácie podporujú plnenie edukačných cieľov. *Pracovný zošit rešpektuje a rozvíja medzizložkové a medzipredmetové vzťahy a prierezové témy. *Úlohy a cvičenia tvoria ucelený súbor zoradený podľa didaktickej náročnosti. Ponúkajú rôznorodú typológiu a variabilitu a vytvárajú dostatočný priestor na precvičenie a upevnenie učiva. *Prostredníctvom úloh a cvičení si žiaci rozvíjajú kritické a tvorivé myslenie, jazykové, komunikačné a grafomotorické kompetencie. *Obsah podporuje rozvoj vyšších kognitívnych funkcií a rešpektuje rôzne učebné štýly žiakov. Zamedzuje navodeniu stereotypov a predsudkov v myslení a činnosti žiakov. *Motivačný aspekt učenia sa žiakov je podporený sprievodnou postavičkou. *Ponúkaný súbor úloh rozvíja zdravé sebavedomie žiakov s využitím prvkov sebahodnotenia.

ISBN: 978-80-8146-185-9
Vydavateľstvo: Aitec spol. s.r.o.
Autori: Zuzana Hirschnerová
Rok vydania: 2019
Počet strán: 64
Väzba: zošitová zošitová
Rozmer: 210x295 mm
Hmotnosť: 200 g
Jazyk: Slovenský

Hodnotenie čitateľov

Vaše hodnotenie: