Slovenský jazyk pre 3. ročník základných škôl

Slovenský jazyk pre 3. ročník základných škôl

Zuzana Hirschnerová, Rút Dobišová Adame

Aitec spol. s.r.o. , 2019

Bežná cena: 11,90 € Naša cena: 11,30 € (ušetríte: 5%) Študenti: 10,47 € (ušetríte: 12%)

Odosielame najneskôr do 24 hodín vložiť do košíka UNIKLUB 11 (10)

O knihe

Inovovaná metodická príručka zo slovenského jazyka je spracovaná a aktualizovaná podľa platných požiadaviek iŠVP ISCED 1 na jazykové vyučovanie. Spracovaním nadväzuje na koncepciu učebnice a pracovného zošita Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ. Didaktická koncepcia *Podrobne spracovaná metodická príručka je ideálnym pomocníkom učiteľa pri vyučovaní slovenského jazyka v 3. ročníku ZŠ počas celého školského roka. *Patrí k súboru Slovenský jazyk pre 3. ročník a vysvetľuje autorskú koncepciu učebnice a pracovného zošita. *Prezentuje zámer autoriek a odporúčané didaktické postupy, ktoré je možné aplikovať do výučby slovenského jazyka a literatúry. *Formálne je rozdelená na teoretickú a praktickú časť. Obsahom teoretickej časti je vysvetlenie vzťahu materinského jazyka k iným predmetom, charakteristika detskej reči ako východiska didaktického spracovania učiva, špecifiká a metódy diagnostikovania v jazykovom vyučovaní. Obsahuje aj postavenie jazykovej a slohovo-komunikačnej zložky učiva a zrozumiteľným spôsobom objasňuje didaktické spracovanie a štruktúru učiva v učebnici a v pracovnom zošite. *Obsahuje návrh na tematický výchovno-vzdelávací plán. *Obsahom praktickej časti sú podrobné metodické pokyny potrebné na prácu s danými úlohami. *Metodické návody sú plánované a podávané v súlade s koncepciou celostného jazykového rozvoja. Dôraz sa kladie na kľúčové cieľové kompetencie materinského jazyka: počúvanie, rozprávanie, čítanie a písanie. *Publikácia je spracovaná vo formáte A4 a obsahuje zmenšené náhľady jednotlivých strán z učebnice.

ISBN: 978-80-8146-186-6
Vydavateľstvo: Aitec spol. s.r.o.
Autori: Zuzana Hirschnerová, Rút Dobišová Adame
Rok vydania: 2019
Počet strán: 132
Väzba: brožovaná
Rozmer: 210x295 mm
Hmotnosť: 350 g
Jazyk: Slovenský

Hodnotenie čitateľov

Vaše hodnotenie: