Slovenský jazyk pre 3. ročník základných škôl

Slovenský jazyk pre 3. ročník základných škôl

Zuzana Hirschnerová, Rút Dobišová Adame

Aitec spol. s.r.o. , 2019

Bežná cena: 5,60 € Naša cena: 5,32 € (ušetríte: 5%) Študenti: 4,93 € (ušetríte: 12%)

Odosielame najneskôr do 8 dní vložiť do košíka UNIKLUB 5 (5)

O knihe

*Inovovaný pracovný zošit zo slovenského jazyka je spracovaný a aktualizovaný podľa platných požiadaviek iŠVP ISCED 1 na jazykové vyučovanie. Spracovaním nadväzuje na koncepciu učebnice Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ. *Pracovný zošit môžete využívať od školského roku 2019/2020. Didaktická koncepcia *Didaktické spracovanie pracovného zošita rozvíja jazykové a komunikačné kompetencie detí - počúvanie, rozprávanie, písanie, čítanie. Spracovaním nadväzuje na koncepciu pracovného zošita Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ. *Pracovný zošit tvorí vzhľadom a usporiadaním dokonalý súlad s učebnicou. *Zjednotené je farebné rozlíšenie tematických celkov. Je preto prehľadnejší a ľahšie sa v ňom orientuje. Farebne (a v súlade s učebnicou) sú označené aj úlohy slohovej zložky. Podobne ako v učebnici, aj pracovný zošit obsahuje na konci tematických celkov opakovanie nazvané 10-bodovka. *Úlohy sú členené na jazykovú a slohovú zložku, ktorá podporuje a rozvíja funkčné využívanie materinského jazyka v bežných, žiakom blízkych komunikačných situáciách. V cvičeniach sa tieto zložky prelínajú a integrujú. *Pracovný zošit rešpektuje a rozvíja medzizložkové (úlohy prepojené na literárnu zložku práca s čítankou,), medzipredmetové vzťahy a prierezové témy. *Úlohy a cvičenia tvoria ucelený súbor zoradený podľa didaktickej náročnosti. Slúžia na precvičovanie jednotlivých jazykových javov. Mnohé z nich sú zábavného charakteru (prešmyčky, tajničky, obrázky na vyfarbovanie, hádanky) a zároveň plnia didaktický zámer. *Pribudli samostatné kapitoly Obojaké spoluhlásky a Vybrané slová; slohové úlohy rozvíjajúce jazykové a komunikačné kompetencie k témam List, Oznam a Opis pracovného postupu; dve nové pojmové mapy a opakovacia strana, ktorá je umiestnená na konci pracovného zošita.

ISBN: 978-80-8146-187-3
Vydavateľstvo: Aitec spol. s.r.o.
Autori: Zuzana Hirschnerová, Rút Dobišová Adame
Rok vydania: 2019
Počet strán: 64
Väzba: zošitová zošitová
Rozmer: 210x295 mm
Hmotnosť: 200 g
Jazyk: Slovenský

Hodnotenie čitateľov

Vaše hodnotenie: