Slovenský jazyk pre 4. ročník základných škôl

Slovenský jazyk pre 4. ročník základných škôl

Zuzana Hirschnerová, Rút Dobišová Adame

Aitec spol. s.r.o. , 2019

Bežná cena: 11,90 € Naša cena: 11,30 € (ušetríte: 5%) Študenti: 10,47 € (ušetríte: 12%)

Odosielame najneskôr do 8 dní vložiť do košíka UNIKLUB 11 (10)

O knihe

Inovovaná metodická príručka k súboru slovenského jazyka pre 4. ročník je spracovaná a aktualizovaný podľa platných požiadaviek iŠVP ISCED 1 na jazykové vyučovanie. Spracovaním nadväzuje na koncepciu Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ. Didaktická koncepcia *Metodická príručka je edukačným sprievodcom koordinácie úloh učebnice a pracovného zošita slovenského jazyka pre 4. ročník ZŠ. Je zdrojom inšpirácií v prípravnej ale aj v realizačnej etape výchovno-vzdelávacieho procesu. *Publikácia je spracovaná vo formáte A4 a obsahuje zmenšené náhľady jednotlivých strán z učebnice. *Prezentuje zámery autoriek a odporúčané didaktické postupy, ktoré je možné aplikovať do výučby slovenského jazyka a literatúry. *Konkretizuje využívanie moderných vyučovacích prostriedkov, ktorých cieľom je maximálne aktivizovať žiakov na vyučovacích hodinách, efektívne rozvíjať ich doterajšiu slovnú zásobu a vedieť ich stimulovať k lepším výkonom. *Zameriava sa na progresívne interaktívne postupy učenia a zážitkové vyučovanie. Učiteľa nabáda k využívaniu reálnych komunikačných situácií, aby si žiaci osvojovali poznatky ľahko a prirodzene. *Didaktické spracovanie série učebných materiálov Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ komplexne rozvíja jazykové a komunikačné kompetencie detí - počúvanie, rozprávanie, písanie, čítanie. *Metodická príručka je formálne rozdelená na teoretickú a praktickú časť. *Obsahom teoretickej časti je opis komunikačných zručností, profil absolventa primárneho vzdelávania, didaktické spracovanie učebnice a pracovného zošita a návrh tematického výchovno-vzdelávacieho plánu. *Titul je súčasťou série učebných materiálov Slovenský jazyk pre 2. 4. ročník ZŠ

ISBN: 978-80-8146-188-0
Vydavateľstvo: Aitec spol. s.r.o.
Autori: Zuzana Hirschnerová, Rút Dobišová Adame
Rok vydania: 2019
Počet strán: 144
Väzba: brožovaná
Rozmer: 210x297 mm
Hmotnosť: 400 g
Jazyk: Slovenský

Hodnotenie čitateľov

Vaše hodnotenie: