Slovenský jazyk pre 4. ročník základných škôl

Slovenský jazyk pre 4. ročník základných škôl

Zuzana Hirschnerová, Rút Dobišová Adame

Aitec spol. s.r.o. , 2019

Bežná cena: 5,60 € Naša cena: 5,32 € (ušetríte: 5%) Študenti: 4,93 € (ušetríte: 12%)

Vypredané

O knihe

*Inovovaný pracovný zošit zo slovenského jazyka je spracovaný a aktualizovaný podľa platných požiadaviek iŠVP ISCED 1 na jazykové vyučovanie. Spracovaním nadväzuje na koncepciu učebnice Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ. *Pracovný zošit môžete využívať od školského roku 2019/2020. Didaktická koncepcia *Didaktické spracovanie pracovného zošita rozvíja jazykové a komunikačné kompetencie detí - počúvanie, rozprávanie, písanie, čítanie. Spracovaním nadväzuje na koncepciu pracovného zošita Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ. *Inovatívna koncepcia pracovného zošita k učebnici Slovenský jazyk pre 4. ročník základných škôl obsahuje efektívne uplatnenie komunikačného princípu vo vyučovaní, podporuje integráciu jazykovej a slohovej zložky. Princíp integrácie sa prelína celým obsahom pracovného zošita a odráža sa vo výbere východiskových textov, ilustrácií, sprístupňovaní a objasňovaní poučiek, a predovšetkým v úlohách a cvičeniach. *Široká škála úloh prepojená so zážitkovosťou pomáha žiakom uľahčiť a dokonale si osvojiť pravopisné normy a pravidlá slovenského jazyka s prihliadnutím na individuality žiakov a ich vedomostnú úroveň. *Úlohy podporujúce stratégie vedúce k efektívnemu učeniu: brainstorming, pojmové mapy, voľné písanie, učíme sa navzájom, hranie rolí, tvorivé a kritické myslenie, práca s informáciami. *Nový prvok pracovného zošita pravidelne vkladá opakujúce sa úlohy pod názvom Vetný rozbor, pri ktorých si žiaci priebežne upevňujú osvojené poznatky a informácie o vetách. *V učive o vybraných slovách sú implementované cvičenia uplatňujúce pravopis zemepisných názvov s i/í a y/ý po obojakej spoluhláske. Výber slov prepája učivo slovenského jazyka s informáciami z vlastivedy. *Inovovaný pracovný zošit je realizovaný v novej grafickej úprave podporený plnofarebným riešením, čím ponúka väčšiu zážitkovosť v procese edukácie.

ISBN: 978-80-8146-189-7
Vydavateľstvo: Aitec spol. s.r.o.
Autori: Zuzana Hirschnerová, Rút Dobišová Adame
Rok vydania: 2019
Počet strán: 64
Väzba: zošitová zošitová
Rozmer: 210x297 mm
Hmotnosť: 200 g
Jazyk: Slovenský

Hodnotenie čitateľov

Vaše hodnotenie: