Úplné znenia zákonov 34-2019

Úplné znenia zákonov 34-2019

Zákon o sociálnom poistení, Zákon o prídavku na dieťa, Zákon o životnom minime

Vydavateľstvo Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. , 2019

Bežná cena: 14,21 € Naša cena: 13,50 € (ušetríte: 5%) Študenti: 12,50 € (ušetríte: 12%)

Odosielame do 24 hodínSkladom 4 ks vložiť do košíka UNIKLUB 14 (13)

O knihe

Zákon o sociálnom poistení, Zákon o prídavku na dieťa, Zákon o životnom minime podľa právneho stavu k 28. 8. 2019 (Úplné znenia zákonov 34/2019). Úplné znenie zákona č. 461/2003 Z. z. O SOCIÁLNOM POISTENÍ Po zmene zákonmi č. 105/2019 Z. z., č. 221/2019 Z. z., č. 225/2019 Z. z., č. 231/2019 Z. z.: Zníženie potrebného počtu rokov československých období dôchodkového poistenia ako podmienky priznania vyrovnávacieho príplatku s cieľom rozšírenia skupiny potenciálnych príjemcov vyrovnávacieho príplatku. Zjednocuje sa terminológia daňových nedoplatkov a nedoplatkov na sociálnom a zdravotnom poistení, ktorá je v jednotlivých osobitných predpisoch formulovaná rozdielne. Legislatívna úprava výkonu lekárskej posudkovej činnosti bude v osobitných prípadoch na základe určenia posudkového lekára aj bez účasti poistenca alebo poškodeného. Kontrola posudzovania spôsobilosti na prácu sa môže vykonávať aj v kratších alebo dlhších intervaloch ako je jeden mesiac. Poukazovanie dávky sociálneho poistenia fyzickým osobám umiestneným vo výkone detencie prostredníctvom detenčného ústavu. Úplné znenie zákona č. 600/2003 Z. z. O PRÍDAVKU NA DIEŤA Po zmene zákonmi č. 83/2019 Z. z., č. 209/2019 Z. z., č. 226/2019 Z. z.: Zavádzajú sa prechodné ustanovenia účinné po vystúpení Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie. Nárok na sumu 100 eur za príslušný kalendárny mesiac, v ktorom nezaopatrené dieťa prvýkrát nastúpi do prvého ročníka základnej školy, zvyšuje sumu prídavku na dieťa. Každé dieťa, ktoré začne plniť povinnú školskú dochádzku, má mať zabezpečené základné školské potreby. Úplné znenie zákona č. 601/2003 Z. z. O ŽIVOTNOM MINIME Po zmene zákonom č. 226/2019 Z. z.: Suma, o ktorú sa zvýši prídavok na dieťa v príslušnom kalendárnom mesiaci, v ktorom nezaopatrené dieťa prvýkrát nastúpi do prvého ročníka základnej školy, sa nepovažuje za príjem na účely určenia súm životného minima.

Edícia: 1
ISBN: 858-41-1306-293-0
Vydavateľstvo: Vydavateľstvo Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
Rok vydania: 2019
Počet strán: 288
Väzba: brožovaná
Rozmer: 148x210 mm
Hmotnosť: 0.22 g
Jazyk: Slovenský

Hodnotenie čitateľov

Vaše hodnotenie: