Úvod do kybernetickej bezpečnosti

Úvod do kybernetickej bezpečnosti

Dušan Levický

Elfa Kosice , 2019

Bežná cena: 13,00 € Naša cena: 12,35 € (ušetríte: 5%) Študenti: 11,44 € (ušetríte: 12%)

Vypredané

O knihe

Búrlivý rozvoj informačných a komunikačných technológií priniesol aj problém ich ochrany a bezpečnosti. Aj keď sa problémy bezpečnosti riešili najmä metódami kryptografie, steganografiou a informačnou bezpečnosťou, komplexný problém bezpečnosti rieši až kybernetická bezpečnosť. Uvedené aspekty v oblasti kybernetickej bezpečnosti boli motívom, ktorý viedol k napísaniu tejto publikácie, ktorá predstavuje iba úvod do tejto aktuálnej problematiky. Zachytáva jej súčasný stav, pričom je potrebné poznamenať, že oblasť bezpečnosti sa vyznačuje dynamickým trendom a je stimulovaná vývojom informačných a komunikačných technológií spolu s rozvojom globálnej informačnej spoločnosti. Rukopis knižnej publikácie Úvod do kybernetickej bezpečnosti je organizovaný do ôsmich kapitol, obsahuje zoznam použitých referencií, niektoré pojmy kybernetickej bezpečnosti a zoznam skratiek. Prvá kapitola je venovaná základným oblastiam pre bezpečnosť informácií, ktoré zahŕňajú steganografickú a kryptografickú bezpečnosť, informačnú a kybernetickú bezpečnosť. Vysvetľujú sa ich základné pojmy a definície. Druhá kapitola podrobnejšie vysvetľuje pojem kybernetickej bezpečnosti a skladbu jej zložiek. Vysvetľuje sa definícia pojmu kybernetický priestor, zložky kybernetickej bezpečnosti a uvádzajú sa tiež základné štandardy kybernetickej bezpečnosti. Tretia kapitola uvádza základné pojmy v oblasti ohrození, ktoré predstavujú potenciálne narušenie bezpečnosti. Vysvetľujú sa úmyselné a neúmyselné ohrozenia, útoky na bezpečnosť a kategorizácia škodlivého softvéru. Štvrtá kapitola je venovaná kybernetickým ohrozeniam. Podrobnejšie sa vysvetľujú úmyselné a neúmyselné kybernetické ohrozenia, ich analýza a postupy. Piata kapitola vysvetľuje problematiku kybernetických rizík, ktorá obsahuje analýzu, hodnotenie, ošetrovanie a monitorovanie týchto rizík. Šiesta kapitola je venovaná veľmi dôležitej problematike akou je kybernetická kriminalita. Obsahuje základné druhy, formy a prognózu kybernetickej kriminality, ktoré nepredstavujú vyčerpávajúci prehľad problematiky, pretože táto tematika je veľmi dynamická a neustále je vo vývoji. Siedma kapitola prezentuje problematiku kryptografických systémov v kybernetickej bezpečnosti. Obsahuje základné pojmy z oblasti kryptografie s tajným a verejným kľúčom, hašovacích funkcií a problematiku elektronických, resp. digitálnych podpisov. Posledná, ôsma kapitola je venovaná problematike legislatívnych rámcov kybernetickej bezpečnosti v Slovenskej republike. Zahŕňa koncepciu kybernetickej bezpečnosti SR na roky 2015 až 2020 a Zákon o kybernetickej bezpečnosti.

ISBN: 978-80-8086-276-3
Vydavateľstvo: Elfa Kosice
Autori: Dušan Levický
Rok vydania: 2019
Počet strán: 148
Väzba: pevná
Rozmer: 210x297 mm
Jazyk: Slovenský

Hodnotenie čitateľov

Vaše hodnotenie: