Vybrané kapitoly z pracovného práva

Vybrané kapitoly z pracovného práva

pre zdravotníckych a sociálnych pracovníkov

Doc. JUDr. R. VLČEK PhD.

Epos , 2007

Bežná cena: 6,61 € Naša cena: 6,28 € (ušetríte: 5%)Študenti: 5,82 € (ušetríte: 12%)

Vypredané

O knihe

OBSAH I. ČASŤ: VÝBEROVÝ POHOVOR 1. Prípravná fáza výberu 1.1 Obsah prípravnej fázy pohovoru 1.2 Potreby zamestnávateľa 1.3 Potreby uchádzača o zamestnanie - zamestnanca 1.4 Čo si vyžaduje výberový pohovor? 1.4.1 Schéma výberového pohovoru 1.5 Čo si vyžaduje miesto výberového pohovoru 1.5.1 Atmosféra pohovoru 2. Vedenie pohovoru 2.1 Verbálna komunikácia s uchádzačom 2.2 Neverbálna komunikácia 2.3 Chyby v pozorovaní správania uchádza/ ča 3. Ukončenie pohovoru 4. Druhy pohovorov II. ČASŤ: UZATVORENIE PRACOVNÉHO POMERU 1. Pracovný pomer ako súčasť pracovnoprávnych vzťahov 1.1 Pracovnoprávne vzťahy - pojem a charakteristika 1.1.1 Objekt pracovnoprávnych vzťahov 1.1.2 Obsah pracovnoprávnych vzťahov 1.1.3 Subjekty pracovnoprávnych vzťahov 1.2 Druhy pracovnoprávnych pomerov 2. Pracovný pomer 2.1 Pojem pracovný pomer 2.2 Prvky pracovného pomeru 2.2.1 Subjekty pracovného pomeru 2.2.2 Objekt pracovného pomeru 2.2.3 Obsah pracovného pomeru 2.3 Druhy pracovných pomerov 2.3.1 Pracovné pomery z hľadiska ich počtu a rozsahu 2.3.2 Pracovné pomery z hľadiska dĺžky ich trvania 2.3.3 Pracovné pomery z hľadiska miesta výkonu práce 3. Vznik pracovného pomeru 3.1 Predzmluvné vzťahy 3.2 Pracovná zmluva 3.2.1 Náležitosti pracovnej zmluvy 3.2.2 Manažérska zmluva 4. Zmena pracovného pomeru 4.1 Zmena obsahu pracovného pomeru na základe právneho úkonu 4.1.1 Dohoda účastníkov 4.1.2 Jednostranné preradenie zamestnanca na inú prácu 4.1.3 Pracovná cesta 4.1.4 Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi 5. Skončenie pracovného pomeru 5.1 Dohoda o skončení pracovného pomeru 5.2 Skončenie pracovného pomeru výpoveďou 5.2.1 Výpoveď zo strany zamestnávateľa 5.2.1.1 Výpovedné dôvody 5.2.1.2 Hmotnoprávne podmienky výpovede zo strany zamestnávateľa 5.2.1.3 Výpovedné doby 5.2.1.4 Zákaz výpovede (ochranná doba) 5.2.2 Výpoveď zo strany zamestnanca 5.3 Okamžité skončenie pracovného pomeru 5.4 Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe 5.5 Skončenie pracovného pomeru uplynutím dohodnutej doby 5.6 Hromadné prepúšťanie zamestnancov 5.7 Nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru 5.8 Pracovné posudky a potvrdenia o zamestnaní 5.9 Odstupné a odchodné III. ČASŤ: VZORY PRACOVNOPRÁVNYCH PODANÍ 1. Vzor žiadosti o prijatie do pracovného pomeru 2. Vzor pracovnej zmluvy 3. Vzor pracovnej zmluvy manažéra 4. Vzor pracovnej zmluvy na dobu určitú 5. Vzor dohody o predĺžení pracovného pomeru 6. Vzor dohody o zmene pracovnej zmluvy 7. Vzor dohody o zmene dohodnutých pracovných podmienok (podnikateľské tajomstvo) 8. Vzor dohody o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi 9. Vzor dohody o zmene pracovnej zmluvy (konkurenčná doložka) 10. Vzor rozhodnutia zamestnávateľa o preradení zamestnanca na inú prácu 11. Vzor dohody o skončení pracovného pomeru 12. Vzor skončenia pracovného pomeru výpoveďou zamestnávateľa - pre nadbytočnosť 13. Vzor skončenia pracovného pomeru výpoveďou zamestnávateľa - závažné porušenie pracovnej disciplíny 14. Vzor skončenia pracovného pomeru výpoveďou zamestnávateľa - menej závažné porušenie pracovnej disciplíny 15. Vzor okamžitého skončenia pracovného pomeru 16. Vzor: Oznámenie o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe zo strany zamestnanca 17. Vzor upozornenia na možnosť skončenia pracovného pomeru 18. Vzor skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe zo strany zamestnávateľa 19. Vzor žiadosti zamestnanca o zaplatenie odstupného 20. Vzor skončenia pracovného pomeru výpoveďou zamestnávateľa pre neuspokojivé plnenie pracovných úloh 21. Vzor skončenia pracovného pomeru výpoveďou zamestnávateľa z organizačných dôvodov 22. Vzor pracovného posudku 23. Vzor dohody o vykonaní práce 24. Vzor dohody o brigádnickej činnosti 25. Vzor dohody o hmotnej zodpovednosti 26. Vzor dohody o spoločnej hmotnej zodpovednosti 27. Vzor dohody o poskytnutí pracovného voľna za výkon práce nadčas 28. Vzor dohody o mzdových podmienkach pri vykonaní práce nadčas 29. Vzor dohody o mzdových podmienkach pri vykonaní práce nadčas - dohoda o zmene mzdových podmienok

EAN: 9788080577049
ISBN: 80-8057-704-9
Vydavateľstvo: Epos
Autori: Doc. JUDr. R. VLČEK PhD.
Rok vydania: 2007
Počet strán: 128
Väzba: brožovaná väzba
Jazyk: Slovenský jazyk

Hodnotenie čitateľov

Vaše hodnotenie: