Zákony IV 2020 – Stavební řízení - Úplná

Zákony IV 2020 – Stavební řízení - Úplná

Poradca , 2020

Bežná cena: 8,88 € Naša cena: 8,44 € (ušetríte: 5%) Študenti: 7,81 € (ušetríte: 12%)

O knihe

Stavební zákon, Katastr nemovitostí, Bydlení, Pozemkové úpravy Zákony IV obsahují právní předpisy pro oblast stavebního zákona, katastru nemovitosti, bydlení a požární ochrany, pozemkových úprav a souvisejících předpisů. Sborník obsahuje šest tematicky rozdělených kapitol. Všechny právní předpisy obsahují novely zákonů schválených během roku 2019 k právnímu stavu 1. 1. 2020. Všechny změny v zákonech, vyhláškách a nařízeních, které jsme během roku nepublikovali v Aktualizacích, jsou vyznačené tučným písmem. Nově jsme přidaly Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a Zákon č. 503/2012 Sb. o Státním pozemkovém úřadu. Obsah: Stavební zákon Katastr nemovitosti Bydlení Požární bezpečnost Pozemkové úpravy Související předpisy Úplná znění zákonů z oblasti stavebního řízení po posledních novelách: 1. kapitola – Stavební zákon Zákon č. 183/2006 stavební zákon Vyhláška 500/2006 o územně plánovacích podkladech Vyhláška 503/2006 o podrobnějším úpravě územního rozhodování Vyhláška 503/2006 přílohy Vyhláška č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb Vyhláška č.499/2006 Sb., přílohy Vyhláška 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívaní území Vyhláška 268/2009 o technických požadavcích na stavby 2. kapitola – Katastr nemovitosti Zákon 256/2013 o katastru nemovitostí – katastrální zákon Vyhláška 357/2013 o katastru nemovitostí – katastrální vyhláška Vyhláška 357/2013 přílohy 3. kapitola – Bydlení Zákon 211/2000 o Státním fondu rozvoje bydlení Nařízení vlády 319/2014 o použití prostředků SFRB formou úvěru na obnovu obydlí.... Zákon 107/2006 o jednostranném zvyšování nájemného z bytu Zákon 107/2006 příloha Nařízení vlády 284/2011 o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků SFRB 4. kapitola – Požární bezpečnost Zákon 133/1985 o požární ochraně Zákon 133/1985 příloha Vyhláška 246/2001 o požární prevenci Vyhláška 246/2001 přílohy Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 5. kapitola – Pozemkové úpravy Zákon 139/2002 o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech Vyhláška 13/2014 o postupu při provádění pozemkových úprav Vyhláška 13/2014 přílohy Zákon 184/2006 o vyvlastnění Zákon č. 503/2012 Sb. o Státním pozemkovém úřadu 6. kapitola – Související předpisy Zákon 360/1992 o výkonu povolání autorizovaných architektů Vyhláška 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívaní staveb Vyhláška 498/2006 o autorizovaných inspektorech Zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek

Edícia: 1
Vydavateľstvo: Poradca
Rok vydania: 2020
Počet strán: 688
Väzba: Brožovaná
Hmotnosť: 0.56 g
Jazyk: Český

Hodnotenie čitateľov

Vaše hodnotenie: