K ochrane osobných údajov pristupujeme zodpovedne a dodržiavame právne predpisy o ochrane osobných údajov. Pre účely členstva v Uniklube je v súlade s právnym poriadkom SR potrebné udeliť samostatný súhlas, ktorým prejavíte slobodnú vôľu s členstvom v našom vernostnom programe. Ak súhlasíte s tým, aby ste za svoje objednávky zbierali body a následne mali možnosť využiť zľavu pri ďalších nákupoch zašlite nám prosím e-mailom nižšie uvedený súhlas so spracúvaním osobných údajov. Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. 


Súhlas so spracúvaním osobných údajov – prihláška do vernostného programu

 
Týmto udeľujem súhlas podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov so spracúvaním mojich osobných údajov uvedených v prihláške do vernostného programu  UNIKLUB spoločnosťou Uniknihy.sk, s.r.o., so sídlom Vysoká 12, 81106 Bratislava na vedenie vernostného programu.  Prehlasujem, že som bol/a v súlade s § 15 ods. 1 informovaný/á o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke www.uniknihy.sk.  

ODVOLANIE SÚHLASU
Beriem na vedomie, že súhlas so spracúvaním osobných údajov sú udelené na neurčitú dobu a je možné ich kedykoľvek bezplatne odvolať doručením písomného oznámenia spoločnosti UNIKNIHY.SK e-mailom (info@uniknihy.sk) alebo poštou na adrese (Uniknihy.sk, s.r.o., Námestie hrdinov 20, 94201 Šurany). Som si vedomý svojho práva odmietnuť zasielanie správ prostredníctvom elektronických komunikácií (e-mail, telefón) zaslaním emailu na adresu info@uniknihy.sk. Takéto odvolanie súhlasu so zasielaním správ elektronickej pošty nemá za následok odvolanie súhlasu so spracúvaním Osobných údajov.