Finančné účtovníctvo I (účtové triedy 0,1,2)

Finančné účtovníctvo I (účtové triedy 0,1,2)

Miriam Jankalová

Edis , 2017

Bežná cena: 19,75 € Naša cena: 18,76 € (ušetríte: 5%) Študenti: 17,38 € (ušetríte: 12%)

Odosielame najneskôr do 4-7 dní vložiť do košíka UNIKLUB 19 (17)

O knihe

Finančné účtovníctvo poskytuje súbor základných informácií o podnikovývh aktívach, pasívach, vlastnom imaní, záväzkoch, nákladoch, výnosoch a o výsledku hospodárenia podniku. Sú to informácie, ktoré vyjadrujú vzťahy podniku ako celku k vonkajšiemu okolu (externé vzťahy), napr. k odberateľom, dodávateľom, bankovým a finančným inštitúciám, daňovému úradu. Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam a pod. V podstate ide o prísne regulovaný systém, ktorý je založený na dodržiavaní zásad a platnej metodiky účtovania v sústave podvojného účtovníctva. Ide najmä o zásadu mať všetky účtovné prípady dôsledne doložené dokladmi, mať všetky hospodárske operácie vyjadrené v peňažných jednotkách, zachovať zásadu podvojného účtovného zápisu a vykonávať inventarizáciu majetku, vlastného imania a záväzkov podniku. Vyústením finančného účtovníctva je zostavenie a predloženie základných účtovných výkazov: súvahy a výkazu ziskov a strát, ktoré spolu s poznámkami tvoria účtovnú závierku.

ISBN: 9788055413686
Vydavateľstvo: Edis
Autori: Miriam Jankalová
Rok vydania: 2017
Počet strán: 231
Väzba: brožovaná
Rozmer: 170 x 240 mm
Jazyk: Slovenský

Hodnotenie čitateľov

Vaše hodnotenie: