Spoločnosť UniKnihy.sk, s. r . o. je oprávnený a kvalifikovaný dodávateľ pre účely verejného obstarávania podľa Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom zení a tým aj podľa požiadaviek MŠVVaŠ SR zverejnených v dokumente Odporúčaný postup pri obstarávaní učebníc cez príspevok na učebnice v roku 2020 a má platné všetky zákonom požadované registrácie, vrátane dokladov preukazujúcich splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní.

Náhľad záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov vedený Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 152 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom ovabstarání a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre spoločnosť UniKnihy.sk, s r.o. nájdete tu 

Spoločnosť Uniknihy.sk, s.r.o. je registrovaným partnerom verejného sektora. Pre viac informácií kliknite sem