Kontaky
       
         Zákaznícka podpora

          e-mail: info@uniknihy.sk
       

 

           Zákaznícka podpora

          e-mail: objednavky@uniknihy.sk
          telefónna linka:  0915 443 202 v  pracovné dni  od 9:00 do 15:30
        
 


         
       
Reklamácie      
                                           
          e-mail: reklamacie@uniknihy.sk
          tel.: 0915 443 202 (UTOROK-ŠTVRTOK od 9:00 do 16:00)
         Nezrovnalosti v obsahu objednávok, poškodené      
         zásielky, iné nejasnosti vzniknuté pri doručení zásielky.


 
       
       Právne oddelenie
                                               
         e-mail: macaj@uniknihy.sk
        Informácie o ochrane autorských práv podľa 
        AUTORSKÉHO ZÁKONA (viac info).   
             
                        O nás


       
     
  Poštová adresa: 
       UniKnihy.sk, s.r.o
        Námestie hrdinov 19/19
        9420 01 Šurany


      Fakturačná adresa a sídlo firmy                          
      

        UniKnihy.sk, s.r.o.                                              
        Vysoká 12                                                      
        81106  Bratislava- Staré mesto

        IČO: 36 683 132
        DIČ: 2022262363
        IČ DPH: SK
2022262363

          Spoločnosť zapísaná do Obchodného registra 
        Okresného súdu Bratislava, oddiel sro, vložka
        číslo 91154/B.  


          Zodpovedná osoba: JUDr. Veronika Vrbová, LL.M
 

     
      Ďalšie informácie

       
       Číslo účtu: 
       
2929892510/1100 Tatra banka
       5045854395/0900 Slovenská sporiteľňa
       3167255156/0200 VÚB banka
       SK0309000000005045854395  IBAN Slovenská sporiteľňa
       
       Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj 
       Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27 
       odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany        
       spotrebiteľa 

       tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104 
       fax č.: 02/ 58272 170