Formulár na odstúpenie od zmluvy


Adresa pre vrátenie tovaru:

Uniknihy.sk, s.r.o.
Námestie hrdinov 20
942 01 Šurany
 
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 Komu:  UniKnihy.sk, s.r.o., so sídlom Vysoká 12, 81106  Bratislava- Staré mesto, IČO: 36 683 132, DIČ: 2022262363, IČ    DPH:SK2022262363, spoločnosť zapísaná do Obchodného registra okresného súdu Bratislava, oddiel sro, vložka
  číslo 91154/B.  

Týmto oznamujem, že odstupujem od:
  • kúpnej zmluvy na tento tovar :__________________________________________________________
  • od zmluvy o poskytnutí tejto služby: _____________________________________________________

— Dátum objednania _____________________
— Dátum prijatia _________________________

—  Meno a priezvisko spotrebiteľa: ______________________________________________________
— Adresa spotrebiteľa: ___________________________________________________________________
 
— Podpis spotrebiteľa (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) _______________________   


 Dátum ..............   

Formulár zasielajte spolu s tovarom na adresu: UNIKNIHY.SK, s.r.o., Námestie hrdinov 20, 942 01 Šurany