Všeobecné obchodné podmienky


Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti Uniknihy.sk, s.r.o. so sídlom Gajova 4, 81109 Bratislava, IČO: 36 683 132,  DIČ: 2022262363, IČ DPH: SK2022262363, zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava, oddiel sro, vložka číslo 91154/B (ďalej len " Uniknihy.sk") a zákazníkov,  ktoré vyplývajú zo zmluvného vzťahu na základe uzavretej kúpnej zmluvy.
Predávajúcim je spoločnosť Uniknihy.sk, prevádzkujúca internetový predaj tovaru prostredníctvom internetovej stránky www.uniknihy.sk. Kupujúcim je zákazník, ktorý na základe kúpnej zmluvy vstupuje do zmluvného vzťahu s predávajúcim. Dodávateľom je súbor vydavateľstiev a distribútorov, s ktorými predávajúci spolupracuje a ktorí zabezpečujú dodanie tovaru pre účely splnenia predmetu kúpnej zmluvy.
Kupujúcim môže byť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar na internetovej stránke www.uniknihy.sk a za tým účelom vyplnila objednávkový formulár a odoslala svoju objednávku. Zákazníkom podľa týchto všeobecných obchodných podmienok sa za určitých okolností rozumie aj tretia osoba, ktorú zákazník v záväznej objednávke určí ako osobu, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný (ďalej len „oprávnená osoba“). Uvedenie mena oprávnenej osoby v záväznej objednávke sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami oboznámil a že s nimi súhlasí. Neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok je aj reklamačný poriadok. 

objednávka

Pre vytvorenie objednávky vložte tovar do nákupného košíku a vyplňte údaje pre doručenie tovaru. Objednávku potvrdíte potvrdením tlačidla “Záväzne objednať” s povinnosťou platby. Obratom po odoslaní Vašej objendávky Vám bude  doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Potvrdením objednávky, ktoré obsahuje číslo objednávky, názov a špecifikáciu tovaru, údaj o cene tovaru a náklady doručenia (poštovné), spôsob platby, údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný, údaje o predávajúcom, prípadne ďalšie informácie. Doručením potvrdzujúceho e-mailu o prijatí vašej objednávky dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy, resp. zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak je predmetom objednávky e-kniha. V prípade vypredania niektorého z objednaných titulov, bude zákazníkovi doručený iba tovar, ktorý je aktuálne dostupný.

ceny

Všetky ceny tovaru a služieb sú uvádzané ako konečné, vrátane zodpovedajúcej DPH vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky (zvyčajne 10% pri knihách, 20% pri ostatných produktoch - presná sadzba je vždy uvedená na faktúre), nezahŕňa však cenu dodania tovaru. Akciové ceny sú platné do dátumu uvedeného v detailoch titulu alebo do vypredania zásob. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých produktoch na našej internetovej stránke, individuálne zľavy pre zákazníka alebo zľavy poskytované na základe spolupráce nášho internetového obchodu s tretími stranami, nie sú vzájomne kombinovateľné.
Pri knihách alebo výrobkoch sú vo väčšine prípadov uvedené "Odporúčané  ceny" - maloobchodné ceny odporúčané výrobcom. Pre zákazníka vždy platí "Naša cena". Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeny cien uvedených na stránke v prípade ak dojde k zmenám týchto cien zo strany dodávateľa alebo ak je zverejnená cena z dôvodu technickej chyby uvedená nesprávne. V prípade takejto zmeny ceny bude spotrebiteľ upozornený a má právo odstúpiť od zmluvy. Pre študentov, pedagógov a doktoandov, ktorí sú držiteľmi platných ISIC, ITIC alebo EURO<26 kariet platí cena "Študenti". Nárok na študentskú cenu vzniká výlučne študentom, doktorandom a pedagógom, ktorí sú držiteľmi platných ISIC, ITIC alebo EURO<26 kariet po tom, ako systém preverí  platnosť kariet. 
Pri knihách sa členom UNIKLUBU po vložení tovaru do nákupného košíku odpočíta členská zľava vo výške 3% z "Našej ceny". Pri doplnkovom sortimente platí pre všetkých zákazníkov "Naša cena". Pre členov UNIKLUBU je pri doplnkovom sortimente uvedená cena "UNIKLUB", ktorá zohľadňuje 3% členskú zľavu a platí výlučne pre členov UNIKLUBU. Ceny sa pri zľavových poukazoch vždy počítajú z "bežnej ceny" uvedenej pri produktoch na stránke. 

Dodacie lehoty a spôsob dodania tovaru   

Pri každom titule je uvedený predpokladaný čas, do koľkých pracovných dní, prípadne hodín daný produkt expedujeme (odovzdávame balík pošte alebo kuriérovi). Táto doba má informačný charakter a môže byť v závislosti od skladových zásob kratšia alebo dlhšia. Zákazník súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak nie je možné dodať všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne. O tejto situácii upovedomíme zákazníka v čo možno najkratšom čase a oznámime mu predpokladaný termín dodania tovaru alebo mu navrhneme dodanie náhradného tovaru. Ak sa nám tovar nepodarí zabezpečiť ani v dodatočnej lehote, máte právo od zmluvy odstúpiť a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti vám budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na Vami určený bankový účet. Do dĺžky dodacej lehoty sa pripočíta čas dopravy pošty (1-3 pracovné dni) alebo kuriéra (24 hodín). Pri anglických alebo iných cudzojazyčných  tituloch môže byť dodacia lehota dlhšia (termín Vám oznamujeme individuálne - podľa údajov nášho dovozcu). Pri Vami vyžiadaných tituloch, ktoré nemáme v ponuke a pri ktorých je dostupnosť ťažšia alebo neistá  môže dodanie trvať aj viac ako 3 týždne. Pri objednávke  titulu, ktorý vydavateľ vypredal a neinformoval nás o tom, Vás budeme informovať telefonicky alebo e-mailom. Pri tituloch, ktoré sú pripravované a ešte neboli vydané (predpredaje), sú  uvádzané orientačné termíny, kedy Vám objednaný titul pošleme. V prípade vypredania niektorého z objednaných titulov si spoločnosť Uniknihy.sk, s.r.o. vyhradzuje právo odoslať objednávku bez vypredanej knihy/vypredaných kníh. 
Vami objednaný tovar posielame Slovenskou poštou formou listu/balíka alebo listovej/balíkovej dobierky, prípadne súkromnou kuriérskou službou.
V prípade ak Vám balík alebo oznámenie o uložení na pošte nebolo doručené ani do 7 dní po našej notifikácii o expedícii (SMS alebo e-mailom), kontaktujte najprv svoju dodávaciu poštu a potom nás. O dôvodoch nedoručenia a následnom doručení Vás budeme informovať e-mailom alebo telefonicky.
Na doručenie zdarma môže zákazníkovi vzniknúť nárok výlučne pri doručovaní zásielky na území Slovenskej republiky. Pri doručovaní zásielky mimo územia Slovenskej republiky nikdy nevzniká zákazníkovi nárok na doručenie zdarma a cena poštovného je oznámená zákazníkovi vždy individuálne (e-mailom). Po odsúhlasení takto oznámenej ceny prepravy tovaru mimo územia SR sa v prípade pretrvávajúceho záujmu zákazníka dohodnú ďalšie podmienky dopravy tovaru do zahraničia. 


Spôsoby platby

· doručenie na dobierku
· zálohová faktúra (pre firmy a obchodné spoločnosti)
· platba kartou ( VISA, VISA Electron, Maestro a MasterCard)
· internet banking (TatraPay, SporoPay, ePlatby VUB)
· prevodný príkaz (jediná možnosť platby pri doručení tovaru do zahraničia)

V každej zásielke je priložená faktúra - daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako záručný list (ak ste si nepriali inak). Ak doklad chýba, prosíme informuje nás čo najskôr telefonicky alebo na e-mailovú adresu info@uniknihy.sk.


Doprava a poštovné 

Podľa spôsobu platby a výberu dopravy Vám pri doručovaní tovaru na území Slovenskej republiky k príslušným cenám tovaru pripočítavame nasledovné poštovné. Žiadne iné poplatky ani balné neúčtujeme, okrem darčekového balenia na písomné želanie zákazníka v cene 1,50€. Uvedené poplatky poštovného platia pre územie Slovenskej republiky.

Spôsob dopravy Dodacia lehota Do 49,90 € (vrátane DPH) Nad 49,90 € (vrátane DPH)
platba vopred 1-3 pracovné dni 1,99 € ZDARMA
dobierka 1-3 pracovné dni 2,99 € 0,49 
kuriér, platba vopred do 24 hodín 2,49 € ZDARMA
kuriér, dobierka do 24 hodín 3,49 € 0,49 
 

DOPRAVA & DODANIE PRE ČLENOV UNIKLUBU


Spôsob dopravy Dodacia lehota Do 14,99 € (vrátane DPH) Nad 14,99 € (vrátane DPH)
platba vopred 1-3 pracovné dni 1,49 € ZDARMA

Pre ďašie formy doručenia sa uplatňuje základný cenník poštovného. 

REKLAMOVANIE TOVARU A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
Presné informácie a podmienky sú upravené v Reklamačnom poriadku


Stornovanie objednávky  

Zákazník môže zrušiť objednávku, ktorá ešte nebola vybavená. V takomto prípade nás prosím čo najskôr kontaktujte telefonicky alebo e-mailom na info@uniknihy.sk a uveďte číslo Vašej objednávky. Ak už bola Vaša objednávka zaplatená, peniaze vám vrátime najneskôr do 5 dní na účet, z ktorého ste zaplatili. V prípade platby cez CardPay (VISA, MasterCard) sa môže táto doba predĺžiť, vzhľadom na postup v banke pri vracaní peňazí pri platbách kartami na 14 dní.
Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku na tovar z dôvodu jeho vypredania. O stornovaní objednávky vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny Vám peniaze vrátime do 5 pracovných dní, resp. do 14 dní pri CardPay.
Objednávky na zahraničné knihy vydané v zahraničných vydavateľstvách nie je možné stornovať zo strany zákazníka. 

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV 

V prípade, že nie ste spokojný s vybavením Vašej objednávky, dodaným tovarom alebo našimi službami, napíšte nám na reklamacie@uniknihy.sk. Pokiaľ sme Vašu reklamáciu nevybavili k Vašej spokojnosti alebo ak sa domnievate, že sme mohli porušiť Vaše práva, môžete podľa zákona 391/2015 Z.z. podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.
Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. môže od vás za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur s DPH. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.


Ochrana súkromia a osobných údajov

Internetové kníhkupectvo UniKnihy.sk, s.r.o. sa zaväzuje, že poskytnuté osobné údaje budú použité výlučne na účel uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok a je viazané mlčanlivosťou o týchto skutočnostiach. Zaručujeme všetkým našim zákazníkom ochranu osobných údajov a tieto nebudú poskytnuté tretej strane alebo inak zneužité. 
 
Na účel uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok odoslaním objednávky dáva kupujúci ako fyzická osoba súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa dodania, fakturačná adresa, e-mail, telefónne číslo a ak je právnickou osobou alebo živnostníkom poskytuje obchodné meno, adresu sídla, IČO, DIČ, e-mail a telefónne číslo vyplnením pri zadávaní objednávky alebo pri registrácii v zmysle zákona NR SR č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Súhlas sa udeľuje na dobu neurčitú a je ho možné kedykoľvek odvolať alebo svoje údaje kedykoľvek zmeniť prostredníctvom e-mailu alebo po prihlásení k užívateľskému účtu v sekcii „môj účet“.
 
Osobné údaje slúžia pre identifikáciu kupujúceho za účelom vybavenia objednávky, vystavenia faktúry a dodania tovaru - plnenia predmetu kúpnej zmluvy. Osobné údaje môže spracúvať iba prevádzkovateľ – internetové kníhkupectvo UniKnihy.sk, s.r.o., ktoré zaručí, že spracúvané údaje nepoužije v rozpore s oprávnenými záujmami kupujúceho a svojím konaním nebude neoprávnene zasahovať do práva na ochranu jeho osobnosti a súkromia. Takéto osobné údaje náležite označí a anonymizuje ihneď, ako to bude možné alebo zlikviduje, keď sa stanú nepotrebnými.
 
Pri platbách za tovar nezadávate žiadne informácie na stránke nášho obchodu ale všetky informácie o Vašich účtoch zadávate na stránkach Vašej banky, ktorá nám poskytne iba elektronickú informáciu o realizácii Vašej platby a my budeme vedieť, že Vašu objednávku môžeme začať vybavovať.
 
Internetové kníhkupectvo UniKnihy.sk, s.r.o. je povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracováva. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po ukončení spracovania. Povinnosť mlčanlivosti platí aj pre iné osoby, ktoré v rámci pracovného pomeru alebo svojej činnosti prídu do styku s osobnými údajmi u prevádzkovateľa. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení ich pracovného vzťahu. Za výkon dohľadu nad ochranou osobných údajov a odborné vyškolenie zodpovedných osôb zodpovedá prevádzkovateľ. Kupujúci má právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania a právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania.
 
Kupujúci dáva pri svojej registrácii súhlas pre zasielanie informatívnych e-mailov a môže sa kedykoľvek odhlásiť od prijímania takýchto e-mailov. Kupujúci má právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči spracúvaniu osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané, využíva- né alebo poskytované na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky ako štátnemu orgánu, ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov nezávisle, podieľa sa na ochrane základných práv a slobôd fyzických osôb pri spracúvaní  ich osobných údajov a ukladá sankcie pri zistení porušenia zákonných povinností.
 


Elektronické knihy
 
Obchodné podmienky nákupu e-kníh sa  rozširujú o Podmienky používania e-kníh a licenčnú dohodu

Newsletter a e-maily od nás odstúpenie 

V rámci objednávkového procesu sa zákazník može rozhodnúť, či si praje dostávať reklamné e-maily  o novinkách, zľavách alebo akciách. Na e-mailovú adresu sú tiež klientovi zasielané informácie o stave vybavovania jeho objednávky. V prípade ak si reklamné e-maily neprajete ďalej dostávať, je možné sa z ich odoberania odhlásiť kliknutím na link, ktorý je súčasťou reklamného e-mailu.
 
ODSTÚPENIE od zmluvy a vrátenie tovaru
 
Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru alebo odo dňa uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči. V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
  • predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale a predaj periodickej tlače,
  • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil,
  • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,
  • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, napr. tovar textilného charakteru.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 
Všeobecné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej mezi spoločnosťou Uniknihy.sk a zákazníkom a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. záväznou objednávkou a potvrdením objednávky, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami), ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi. Ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa riadne zoznámil so znením obchodných podmienok internetového kníhkupectva uniknihy.sk, že im porozumel a bez výhrad ich akceptuje. Práva a povinnosti účastníkov sa riadia záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. Prípadné spory s predávajúcim je  možné riešiť v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa aj formou alternatívneho riešenia sporov prostredníctvom orgánu alternatívneho riešenia sporov.  
 
© 2013 UniKnihy.sk, s.r.o.
Všetky autorské práva sú vyhradené. Žiadna časť obsahu stránky uniknihy.sk, najmä zaradenie titulov do jednotlivých kategórií, obrázky, texty a pravidlá uniklubu sa nesmú reprodukovať, rozmnožovať a prenášať v akejkoľvek forme alebo akýmikoľvek prostriedkami, či akoukoľvek inou cestou bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti UniKnihy.sk, s.r.o.
 
 
Ďakujeme za Váš záujem a želáme Vám príjemný a pohodlný nákup v  UniKnihy.sk!