Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky


Tieto všeobecné obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti Uniknihy.sk, s.r.o. so sídlom Vysoká 12, 81106 Bratislava, IČO: 36 683 132,  DIČ: 2022262363, IČ DPH: SK2022262363, zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava, oddiel sro, vložka číslo 91154/B (ďalej len " Uniknihy.sk") a zákazníkov,  ktoré vyplývajú zo zmluvného vzťahu na základe uzavretej kúpnej zmluvy.

Predávajúcim je spoločnosť Uniknihy.sk, prevádzkujúca internetový predaj tovaru prostredníctvom internetovej stránky www.uniknihy.sk. Kupujúcim je zákazník, ktorý na základe kúpnej zmluvy vstupuje do zmluvného vzťahu s predávajúcim. Dodávateľom je súbor vydavateľstiev a distribútorov, s ktorými predávajúci spolupracuje a ktorí zabezpečujú dodanie tovaru pre účely splnenia predmetu kúpnej zmluvy.
Kupujúcim môže byť každá fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar na internetovej stránke www.uniknihy.sk a za tým účelom vyplnila objednávkový formulár a odoslala svoju objednávku. Zákazníkom podľa týchto všeobecných obchodných podmienok sa za určitých okolností rozumie aj tretia osoba, ktorú zákazník v záväznej objednávke určí ako osobu, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný (ďalej len „oprávnená osoba“). Uvedenie mena oprávnenej osoby v záväznej objednávke sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami oboznámil a že s nimi súhlasí. Neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok je aj reklamačný poriadok. 

objednávka

Pre vytvorenie objednávky vložte tovar do nákupného košíku a vyplňte údaje pre doručenie tovaru. Objednávku potvrdíte potvrdením tlačidla “Záväzne objednať” s povinnosťou platby. Obratom po odoslaní Vašej objendávky Vám bude  doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Potvrdením objednávky, ktoré obsahuje číslo objednávky, názov a špecifikáciu tovaru, údaj o cene tovaru a náklady doručenia (poštovné), spôsob platby, údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný, údaje o predávajúcom, prípadne ďalšie informácie. Doručením potvrdzujúceho e-mailu o prijatí vašej objednávky dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy, resp. zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak je predmetom objednávky e-kniha. V prípade vypredania niektorého z objednaných titulov, bude zákazníkovi doručený iba tovar, ktorý je aktuálne dostupný.

ceny

Všetky ceny tovaru a služieb sú uvádzané ako konečné, vrátane zodpovedajúcej DPH vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky (zvyčajne 10% pri knihách, 20% pri ostatných produktoch - presná sadzba je vždy uvedená na faktúre), nezahŕňa však cenu dodania tovaru. Akciové ceny sú platné do dátumu uvedeného v detailoch titulu alebo do vypredania zásob. Akékoľvek dodatočné zľavy, ktoré sú poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých produktoch na našej internetovej stránke, individuálne zľavy pre zákazníka alebo zľavy poskytované na základe spolupráce nášho internetového obchodu s tretími stranami, nie sú vzájomne kombinovateľné.
Pri knihách alebo výrobkoch sú vo väčšine prípadov uvedené "Odporúčané  ceny" - maloobchodné ceny odporúčané výrobcom. Pre zákazníka vždy platí "Naša cena". Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeny cien uvedených na stránke v prípade ak dojde k zmenám týchto cien zo strany dodávateľa alebo ak je zverejnená cena z dôvodu technickej chyby uvedená nesprávne. V prípade takejto zmeny ceny bude spotrebiteľ upozornený a má právo odstúpiť od zmluvy. Pre študentov, pedagógov a doktoandov, ktorí sú držiteľmi platných ISIC, ITIC alebo EURO<26 kariet platí cena "Študenti". Nárok na študentskú cenu vzniká výlučne študentom, doktorandom a pedagógom, ktorí sú držiteľmi platných ISIC, ITIC alebo EURO<26 kariet po tom, ako systém preverí  platnosť kariet. 
 

Dodacie lehoty a spôsob dodania tovaru   

Pri každom titule je uvedený predpokladaný čas, do koľkých pracovných dní, prípadne hodín daný produkt expedujeme (odovzdávame balík pošte alebo kuriérovi). Táto doba má informačný charakter a môže byť v závislosti od skladových zásob kratšia alebo dlhšia. Zákazník súhlasí s predĺžením dodacej lehoty v prípade, ak nie je možné dodať všetok objednaný tovar v dohodnutom termíne. O tejto situácii upovedomíme zákazníka v čo možno najkratšom čase a oznámime mu predpokladaný termín dodania tovaru alebo mu navrhneme dodanie náhradného tovaru. Ak sa nám tovar nepodarí zabezpečiť ani v dodatočnej lehote, máte právo od zmluvy odstúpiť a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti vám budú finančné prostriedky vrátené do 14 dní na Vami určený bankový účet. Do dĺžky dodacej lehoty sa pripočíta čas dopravy pošty (1-3 pracovné dni) alebo kuriéra (24 hodín). Pri anglických alebo iných cudzojazyčných  tituloch môže byť dodacia lehota dlhšia (termín Vám oznamujeme individuálne - podľa údajov nášho dovozcu). Pri Vami vyžiadaných tituloch, ktoré nemáme v ponuke a pri ktorých je dostupnosť ťažšia alebo neistá  môže dodanie trvať aj viac ako 3 týždne. Pri objednávke  titulu, ktorý vydavateľ vypredal a neinformoval nás o tom, Vás budeme informovať telefonicky alebo e-mailom. Pri tituloch, ktoré sú pripravované a ešte neboli vydané (predpredaje), sú  uvádzané orientačné termíny, kedy Vám objednaný titul pošleme. V prípade vypredania niektorého z objednaných titulov si spoločnosť Uniknihy.sk, s.r.o. vyhradzuje právo odoslať objednávku bez vypredanej knihy/vypredaných kníh. 
Vami objednaný tovar posielame Slovenskou poštou formou listu/balíka alebo listovej/balíkovej dobierky, prípadne súkromnou kuriérskou službou.
V prípade ak Vám balík alebo oznámenie o uložení na pošte nebolo doručené ani do 7 dní po našej notifikácii o expedícii (SMS alebo e-mailom), kontaktujte najprv svoju dodávaciu poštu a potom nás. O dôvodoch nedoručenia a následnom doručení Vás budeme informovať e-mailom alebo telefonicky.
Na doručenie zdarma môže zákazníkovi vzniknúť nárok výlučne pri doručovaní zásielky na území Slovenskej republiky. Pri doručovaní zásielky mimo územia Slovenskej republiky nikdy nevzniká zákazníkovi nárok na doručenie zdarma a cena poštovného je oznámená zákazníkovi vždy individuálne (e-mailom). Po odsúhlasení takto oznámenej ceny prepravy tovaru mimo územia SR sa v prípade pretrvávajúceho záujmu zákazníka dohodnú ďalšie podmienky dopravy tovaru do zahraničia. 


Spôsoby platby

· doručenie na dobierku
· zálohová faktúra (pre firmy a obchodné spoločnosti)
· platba kartou ( VISA, VISA Electron, Maestro a MasterCard)
· internet banking (TatraPay, SporoPay, ePlatby VUB)


V každej zásielke je priložená faktúra - daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako záručný list (ak ste si nepriali inak). Ak doklad chýba, prosíme informuje nás čo najskôr telefonicky alebo na e-mailovú adresu info@uniknihy.sk.


Doprava a poštovné 

Podľa spôsobu platby a výberu dopravy Vám pri doručovaní tovaru na území Slovenskej republiky k príslušným cenám tovaru pripočítavame nasledovné poštovné. Žiadne iné poplatky ani balné neúčtujeme, okrem darčekového balenia na písomné želanie zákazníka v cene 1,50€. Uvedené poplatky poštovného platia pre územie Slovenskej republiky.

Spôsob dopravy Dodacia lehota Do 49,90 € (vrátane DPH) Nad 49,90 € (vrátane DPH)
platba vopred 1-3 pracovné dni 2,49 € ZDARMA
dobierka 1-3 pracovné dni 3,49 € ZDARMA
kuriér, platba vopred do 24 hodín 2,49 € ZDARMA
kuriér, dobierka do 24 hodín 3,49 € ZDARMA
 

DOPRAVA & DODANIE PRE ČLENOV UNIKLUBU


Spôsob dopravy Dodacia lehota Do 14,99 € (vrátane DPH) Nad 14,99 € (vrátane DPH)
platba vopred 1-3 pracovné dni 1,49 € ZDARMA

Pre ďašie formy doručenia sa uplatňuje základný cenník poštovného. Stornovanie objednávky  

Zákazník môže zrušiť objednávku, ktorá ešte nebola vybavená. V takomto prípade nás prosím čo najskôr kontaktujte telefonicky alebo e-mailom na info@uniknihy.sk a uveďte číslo Vašej objednávky. Ak už bola Vaša objednávka zaplatená, peniaze vám vrátime bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 dní odo dňa doručenia oznámenia o zrušení objednávky na účet, z ktorého bola objednávka uhradená. V prípade platby cez CardPay (VISA, MasterCard) sa môže táto doba predĺžiť, vzhľadom na postup v banke pri vracaní peňazí pri platbách kartami, a to najneskôr na 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o zrušení objednávky.
Zároveň si vyhradzujeme právo stornovať Vašu objednávku na tovar z dôvodu jeho vypredania. O stornovaní objednávky vás budeme bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny Vám peniaze vrátime do 5 pracovných dní, resp. do 14 dní pri CardPay.

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV 

V prípade, že nie ste spokojný s vybavením Vašej objednávky, dodaným tovarom alebo našimi službami, napíšte nám na reklamacie@uniknihy.sk. Pokiaľ sme Vašu reklamáciu nevybavili k Vašej spokojnosti alebo ak sa domnievate, že sme mohli porušiť Vaše práva, môžete podľa zákona 391/2015 Z.z. podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu.
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.
Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. môže od vás za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur s DPH. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.


 
Elektronické knihy
 
Obchodné podmienky nákupu e-kníh sa  rozširujú o Podmienky používania e-kníh a licenčnú dohodu

Newsletter a e-maily od nás 

V rámci objednávkového procesu sa zákazník može rozhodnúť, či si praje dostávať reklamné e-maily  o novinkách, zľavách alebo akciách. Na e-mailovú adresu sú tiež klientovi zasielané informácie o stave vybavovania jeho objednávky. V prípade ak si reklamné e-maily neprajete ďalej dostávať, je možné sa z ich odoberania odhlásiť kliknutím na link, ktorý je súčasťou reklamného e-mailu.
 
ODSTÚPENIE od zmluvy a vrátenie tovaru
 
Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru alebo odo dňa uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči. V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.

V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
  • predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
  • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Reklamačný poriadok 
 

Záručná doba na tovar objednaný v internetovom kníhkupectve UniKnihy.sk  je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom, ak nie je uvedené inak. Záručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ internetového obchodu.  Zasielané produkty káva, čaj, ženšen a čokoláda majú expiračnú dobu minimálne 2 mesiace pred dátumom spotreby. Faktúra slúži zároveň ako daňový doklad, dodací list a záručný list. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. 
 
Internetové kníhkupectvo uniknihy.sk ručí zákazníkovi za dodanie nepoškodeného tovaru v objednanom sortimente, množstve a cene a ručí za vrátenie peňazí v prípade nedodania tovaru pri platbe vopred. Nenesie však zodpovednosť za oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou zákazníka, resp. zavinené doručovateľom. Viditeľne poškodený tovar nepreberajte. 
 
Reklamáciu môžete uplatniť e-mailom na reklamacie@uniknihy.sk alebo telefonicky ihneď po prevzatí tovaru s návrhom na odstránenie vád tovaru. Ak zistíte, že tovar je, nepoužiteľný, neúplný alebo zamenený za iný tovar, rozhodneme o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 14 dní.
 
Reklamovaný tovar po dohode s nami pošlite prosím doporučene na našu adresu UniKnihy.sk, s.r.o., Námestie hrdinov 19, 94201 Šurany. Tovar prosíme neposielať dobierkou. Do zásielky priložte kópiu faktúry.

Po obdržaní reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne informovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa na postupe pri vybavovaní reklamácie. 
V prípade uznania reklamácie Vám podľa vášho rozhodnutia reklamovaný tovar vymeníme kus za kus, prípadne poskytneme iný, ktorý si vyberiete (do hodnoty reklamovaného tovaru), a rovnako znášame náklady na jeho vrátenie a dodanie nového tovaru, alebo máte právo od zmluvy odstúpiť a v takom prípade Vám vrátime peniaze. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie a prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie budete informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a spolu s tovarom Vám bude doručený reklamačný protokol. Náklady na vrátenie tovaru pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci.
 
Pri uplatňovaní reklamácie tovar nesmie byť fyzicky poškodený a nenesie viditeľné znaky používania. Ak je tovar poškodený pri  doručení zásielky (roztrhaná zásielka, poškodený obal, iné známky nešetrného zaobchádzania pri doručovaní) v čase jej prevzatia od doručovateľa (napríklad Slovenskej pošty alebo kuriéra) musíte odmietnuť prevzatie takto poškodenej zásielky a písomne nás informovať
 
Tovar v zásielke prezrite bez zbytočného odkladu ihneď po jej prevzatí, dôkladne ho prehliadnite, s cieľom zistiť jeho poškodenie alebo nekompletnosť a súlad medzi obsahom zásielky a faktúrou. Vadu z tohoto titulu nám oznámte do 48 hodín od prevzatia zásielky od doručovateľa. Za reklamovateľné chyby sa uznávajú polygrafické chyby, tzn. chýbajúce strany v knihe, obrátená väzba, chybná tlač, a pod.  Reklamáciu vybavíme najneskôr do 14 dní.
 
Za neoprávnenú sa považuje reklamácia, ktorou zákazník reklamuje vady tovaru, ktorý je mechanicky poškodený, knihy majú známky používania, čítania, kopírovania alebo ak je takáto reklamácia podaná po uplynutí záručnej doby. Od zmluvy taktiež nie je možné odstúpiť ak bol tovar objednaný špeciálne na objednávku – najmä zahraničná literatúra a keď to povaha tovaru neumožňuje, napr. download. Takýto tovar nie je možné vrátiť, resp. v prípade neoprávneného vrátenia tovaru tento bude vrátený späť na náklady zákazníka.

Právo na odstúpenie od zmluvy ste povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail), pričom môžete použiť formulár dostupný na našej internetovej stránke.  Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak ste oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslali najneskôr v posledný deň lehoty.

Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva (resp. zmluva o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči) ruší od začiatku. V súlade s ust. §517 ods. 1 Občianskeho zákonníka môže zákazník uplatniť odstúpenie aj len vo vzťahu k časti predmetu zmluvy (ak predmetom zmluvy resp. záväznej objednávky bolo dodanie niekoľkých titulov) a v takom prípade sa zmluva ruší len v tejto časti.
 
Zákazník je povinný najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu Uniknihy.sk, Námestie hrdinov 20, 942 01 Šurany. Odporúčame tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou, tovar nám, prosím, neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu (faktúra), ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu potvrdenia o doručení vystavenú doručovateľom.  Lehota na vrátenie tovaru sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Náklady spojené s vrátením tovaru k nám na prevádzku znáša zákazník.
 
Tovar nám prosím doručte kompletný, nepoškodený, podľa možnosti v originálnom obale a nepoužívaný, inak zákazník zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Prípadné spory s predávajúcim je  možné riešiť v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa aj formou alternatívneho riešenia sporov prostredníctvom orgánu alternatívneho riešenia sporov (https://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi) ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.
Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. môže od vás za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur s DPH. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká: 
a. nepredložením dokladu o zaplatení (kópiu dokladu odporúčame kupujúcemu si zabezpečiť a ponechať si), dodacieho listu alebo záručného listu /ak bol vydaný/-postačuje jeden z uvedených dokladov, príslušenstva ,
b. uplynutím záručnej doby tovaru,
c. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,
d. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu,
e. neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
f. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, nesprávnym skladovaním, nesprávnou manipuláciou, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,
g. poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami,
h. poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením, iným neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci, neoprávneným zásahom do výrobku.
 
Kúpnu cenu Vám vrátime najneskôr do 14 dní na účet. Kúpnu cenu však nie sme povinní vrátiť, dokým nám nie je doručený tovar alebo kým nám zákazník nepreukáže aspoň spätné zaslanie tovaru. Pri odstúpení od zmluvy Vám budú rovnako refundované náklady dodania tovaru v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý Vám ponúkame (t.j. bežné poštovné za doručenie zásielky Slovenskou poštou).V prípade neoprávneného odstúpenia od zmluvy Vám bude tovar vrátený na Vaše náklady. Spotrebiteľ je povinný uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľov, ak Spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil Predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6. 

ZODPOVEDNOSŤ PREDáVAJúCEHO ZA VADY TOVARU ALEBO SLUŽBY

(1)
Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
(2)
Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
(3)
Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
(4)
Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
(5)
Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Odstúpenie od zmluvy a vrátenie tovaru
 
Zákazník je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru alebo odo dňa uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči. V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný.
V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
  • predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale a predaj periodickej tlače,
  • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil,
  • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy,
  • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, napr. tovar textilného charakteru.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 
Všeobecné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej mezi spoločnosťou Uniknihy.sk a zákazníkom a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. záväznou objednávkou a potvrdením objednávky, prípadne individuálne dohodnutými podmienkami), ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi. Ustanovenia kúpnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa riadne zoznámil so znením obchodných podmienok internetového kníhkupectva uniknihy.sk, že im porozumel a bez výhrad ich akceptuje. Práva a povinnosti účastníkov sa riadia záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. Prípadné spory s predávajúcim je  možné riešiť v súlade so Zákonom o ochrane spotrebiteľa aj formou alternatívneho riešenia sporov prostredníctvom orgánu alternatívneho riešenia sporov.  
 
© 2013 UniKnihy.sk, s.r.o.
Všetky autorské práva sú vyhradené. Žiadna časť obsahu stránky uniknihy.sk, najmä zaradenie titulov do jednotlivých kategórií, obrázky, texty a pravidlá uniklubu sa nesmú reprodukovať, rozmnožovať a prenášať v akejkoľvek forme alebo akýmikoľvek prostriedkami, či akoukoľvek inou cestou bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti UniKnihy.sk, s.r.o.
 
 
Ďakujeme za Váš záujem a želáme Vám príjemný a pohodlný nákup v  UniKnihy.sk!