Ochrana osobných údajovOchrana osobných údajov
pri predaji tovaru spoločnosťou Uniknihy.sk, s.r.o.
 
 
Internetové kníhkupectvo UniKnihy.sk, s.r.o. sa zabezpečuje ochranu osobných údajov fyzických osôb v súlade s platnými právnymi predpismi. 


Prevádzkovateľom pri spracúvaní osobných údajov  je spoločnosť:
UNIKNIHY.SK, s.r.o.
Spol. zap. v OR OS Bratislava, odd. Sro, vl. č. 91154/B
so sídlom Vysoká 12, 811 06 Bratislava
IČO: 36 683 132

Zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov: JUDr. Veronika Máčajová, LL.M

V prípade ak máte akékoľvek otázky k ochrane osobných údajov alebo k použitiu Vašich osobných údajov, kontaktuje nás prosím na adrese info@uniknihy.sk alebo písomne na korešpondenčnej adrese našej spoločnosti. 

1.    Aké údaje spracovávame?


Údaje potrebné na prijatie a vybavenie vašej objednávky

Pri nákupe tovaru na našej stránke  zadávate iba údaje nevyhnutné na riadne vybavenie Vašej objednávky. Za účelom prijatia, vybavenia, odoslania a následného doručenia Vašej objendávky povinne zadávate vaše meno, prizvisko, adresu pre doručenie, e-mailovú adresu, telefónne číslo a predmet objednávky. V prípade uplatnenia študentskej zľavy zadávate aj číslo vašej študentskej alebo učiteľskej  karty. Číslo vášho preukazu nám však nie je sprístupnené, platnosť preukazu sa overuje automaticky na platforme spoločnosti CKM SYTS a údajmi o vašej karte nedisponujeme ani ich nijakým spôbom nespracúvame. 

Pri objednávke s platbou vopred, nevyžadujeme údaje súvisiace s bankovým spojením ani informácie, ktoré by súviseli s peňažnými prostriedkami na vašich účtoch. Ponúkané formy elektronického bankovníctva sú relaizované výlučne na stránkach banky, ktorá nás informuje iba o tom, či platba bola alebo nebola úspešne zrealizovaná. Banka nám poskytuje inforácie aj o čísle vášho účtu, a to za účelom identifikovania platby alebo jej vrátenia na váš účet.  


Údaje pri vytvorení užívateľského profilu na našej stránke

V prípade ak sa rozhodnete vytvoriť si na našej stránke uživateľský profil, zbierame aj údaje, ktoré s tým súvisia - vašu e-mailovú adresu, meno, priezvisko, telefónne číslo. 

V prípade ak sa prihlásite cez svoje konto na sociálnej sieti Facebook, poskytujete nám informácie ako vaše meno, priezvisko a e-mailovú adresu. V nastaveniach svojho účtu na Facebooku môžete zdieľanie týchto údajov medzi našou stránkou a Facebookom kedykoľvek ukončiť. 


Zasielanie informácií o nových knižných tituoch

Pri zadávaní Vašej objednávky sa môžete rozhodnúť, či nám udelíte súhlas na zaielanie e-mailových správ o nových knižných tituloch vydávaných v rôznych odborných oblastiach. V tomto prípade si uchovávame vaše meno, priezvisko, e-mailovú adresu ako informáciu o odbornej oblasti o ktorú ste prejavili záujem. 

Údaje získavané pri využívaní našich služieb

Pri nákupe na našej stránke získavame informácie o zariadeniach a počítačoch, ktoré využívate na pristupovanie k našim službám, vrátane IP adries, nastavení prehliadačov, informácií o operačných systémoch, prípadne informácie o vašom mobilnom zariadení, informáciu, z ktorej internetovej stránky k nám pristúpite, stránky, ktoré navštívite, a informácie z cookies a podobných nástrojov. Tiež uchovávame vaše recenzie a komentáre, ktoré na našu stránku zadáte k jednotlivých produktom. 
Pokiaľ navštívite náš web, do vášho zariadenia ukladáme a následne z neho čítame malé súbory ako cookies. Ďalej používame pixelové značky (tiež známe ako web beacons), čo sú malé obrázky, ktoré majú podobnú funkciu ako cookies. Oproti cookies, ktoré sú ukladané na pevnom disku vášho počítača, sú pixelové značky pevnou súčasťou webových stránok. O všetkých týchto technológiách budeme pre zjednodušenie v tomto dokumente ďalej hovoriť ako o cookies. Cookies do vášho zariadenia nielen ukladáme, ale tiež čítame tie cookies, ktoré do vášho zariadenia uložil náš web. 

Niektoré cookies do vášho zariadenia ukladá priamo naša webová stránka. Tieto cookies nám pomáhajú identifikovať vás pri prechádzaní medzi jednotlivými stránkami nášho webu a pri opätovných návštevách, napríklad aby sa vám pri nákupe nezmazal košík, aby sme si mohli zapamätať vaše prihlásenie z konkrétneho zariadenia a nežiadať vás opakovane o e-mail a heslo, alebo aby sme si uložili, ktorú verziu nášho webu vám máme zobraziť, ak web ponúka v danú chvíľu viac variantov. Takéto cookies a ďalšie súbory sú nevyhnutné pre fungovanie našej webovej stránky. Pokiaľ vo svojom prehliadači zablokujete tieto cookies, naša webová stránka nemusí fungovať správne a my vám nemusíme byť schopní poskytovať naše produkty a služby. 
 

Kariéra

V prípade ak máte záujem o zamestnanie u nás a zašlete nám životopis alebo sa zaregistrujete na stránke www.profesia.sk alebo www.brigada.sk, získavame vaše údaje so spoločnosťou Profesia spol. s.r.o. v databáze vhodných kandidátov výlučne s vaším súhlasom. Kandidátov zaradených do databázy následne oslovujeme za účelom účasti vo výberovom konaní. Po obsadení voľného miesta všetky údaje bezodkladne bezpečne zlikvidujeme a ďalej ich neuchovávame ani inak nespracúvame. 


2.    Ako získané osobné údaje používame

Vaše osobné údaje spracovávame v rôznych situáciách pre rôzne účely. Ak používate náš web, na ktorom využívame i súbory cookies, používame vaše údaje najmä na sledovanie návštevnosti a zlepšovanie našich služieb. Ak sa u nás zaregistrujete, využívame vaše údaje pre vedenie vášho účtu účtov a poskytovanie súvisiacich funkcií. Ak u nás nakúpite, používame vaše údaje, aby sme vybavili vašu objednávku, chránili svoje právne nároky a plnili svoje zákonné povinnosti.  S vaším súhlasom odovzdávame údaje tretím stranám pre zobrazenie ponúk na ďalších weboch a tiež aby sme vám sprístupnili niektoré dodatočné služby. Na spracovanie osobných údajov nás oprávňuje buď príprava či plnenie zmluvy s vami, dodržiavanie právnych povinností, naše oprávnené záujmy alebo váš súhlas.
V rámci našej činnosti spracovávame osobné údaje pre rôzne účely a v rôznom rozsahu, a to :
  1. bez vášho súhlasu na základe plnenia zmluvy, nášho oprávneného záujmu alebo z dôvodu plnenia právnej povinnosti, alebo
  2. na základe vášho súhlasu.
Osobné údaje využíva naša spoločnosť na nasledovné účely:

Vybavenie vašej objednávky

Údaje, ktoré zadávate pri vytvorení vašej objednávky využívame výlučne na uzatvorenie kúpno-predajnej zmluvy, a to za účelom vybavenia a doručenia objednaného tovaru. Tieto údaje tiež využívame v našom účtovníctve za účelom riadneho vedenia účtovníctva v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Pri vybavovaní vašej objednávky využívame tiež vaše kontaktné údaje na zaslanie oznámení súvisiacich so stavom vybavovania vašej objednávky. Ak ste pri zadávaní Vašej objednávky udelili súhlas, posielame vám tiež na e-mail komerčné informácie o novinkách a aktuálnych ponukách v oblastiach, ktoré ste si zvolili. Zasielanie týchto e-mailov viete jednoducho zrušiť tým, že v doručenom e-maile kliknete na možnosť "Odhlásiť sa z odberu". 

Personalizácia služieb a marketingové aktivity

Za účelom zlepšenia kvality našej stránky používame údaje, ktoré uchovávame aj na  personalizáciu služieb a marketingové aktivity. Údaje o produktoch a vašej nákupnje histórii využívame na odporúčanie iných produktov, ktoré by vás mohli zaujímať a tiež pre zobrazovanie pre vás relevantného obsahu. 


Cookies

Na všetky vyššie spomenuté účely využívame aj cookies. 

Čo sú cookies?
Cookies sú zvyčajne malé textové súbory, ktoré sú vytvorené prehliadanou internetovou stránkou a uložené vo Vašom zariadení (napr. Váš počítač, smartfón, tablet alebo iné zariadenie, z ktorého pristupujete na internetovú stránku).  Informácie používame výhradne na zlepšenie poskytovaných služieb. Viac informácií o cookies nájdete na stránke www.allaboutcookies.org.

Použitie cookies na stránkach
Cookies, ktoré používame, môžeme rozdeliť do viacerých skupín. Slúžia na:
- zabezpečenie základnej funkčnosti
- zabezpečenie rozšírenej funkčnosti
- monitorovanie a analýzu

 

Nevyhnutné cookies zabezpečujú základnú funkčnosť internetovej stránky / internetového obchodu. Umožňujú napríklad užívateľom prihlásiť sa alebo vkladať produkty do nákupného košíka. Jedná sa o cookies, ktoré sú používané jadrom nášho systému. Bez týchto cookies, by ste si naše stránky nevedeli prezerať.

Rozšírená funkčnosť - cookies, ktoré zabezpečujú jednoduchšie prehliadanie stránok a umožňujú  napríklad pamätať si vaše preferencie.

Monitorovanie a analýza - Tieto cookies nám umožňujú monitorovať a analyzovať počet a aktivitu užívateľov na stránkach. Umožňujú napríklad zistiť, či ste nový alebo stály zákazník. Spoznávajú ako ste objavovali stránku, aký je Váš pohyb po nej.  Zabezpečujú, že na stránke sa zobrazujú informácie, o ktoré máte záujem. Napomáhajú v poskytovaní relevantnej reklamy a monitorovaní jej účinnosti. 

Ako môžete ovplyvniť používanie cookies?

Väčšina internetových prehliadačov štandardne umožňuje používať tieto súbory. Súbory cookies je možné vymazať, zakázať ich uchovávanie alebo povoliť uchovávanie pre konkrétne lokality.
 

3. Právny základ spracovania osobných údajov 


V rámci našej činnosti spracovávame vaše osobné údaje na základe viacerých právnych základoch, a to: 
- bez vášho súhlasu na základe plnenia zmluvy, nášho oprávneného záujmu alebo z dôvodu plnenia právnej povinnosti, alebo
- na základe vášho súhlasu.

1. Plnenie zmluvy - spracúvanie vašich osobných údajov je zákonné ak je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zlmuvy na základe vašej žiadosti,

2. Súhlas - na základe súhlasu sú zasielané reklamné e-maily o novinkách a aktuálnych ponukách. Každý udelený súhlas je poskytnutý dobrovoľne a je možné ho kedykoľvek dovolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov pred odvolaním súhlasu. 

3. Zákonné povinnosti: -  pri uchovávaní údajov o vás, vašej objednávke v našom účtovníctve alebo  pri sprístupnení údajov štátnym a iným orgánom 
vyplývajúcich  z osobitných predpisov (zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, Obchodný zákonník, a podobne). Právnym základom spracúvania osobných údajov (vrátane ich poskytovania tretím stranám) je plnenie zákonnej povinnosti v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. 

4. Oprávnený záujem : v oblasti našej  obchodnej komunikácie a našej obchodnej činnosti
v rámci ktorej dochádza k spracúvaniu identifikačných údajov obchodných partnerov, dodávateľov  a oderateľov, vrátane kontaktných údajoch ich štatutárnych zástupcov a iných fyzických osob, pokiaľ je spracúvanie ich osobných údajov nevyhnutné na dosiahnutie nášho stanoveného účelu. 

Oprávnený záujem je právo podnikať v rozsahu predmetu jeho činnosti a zabezpečiť v rámci výkonu svojej obchodnej činnosti efektívnu komunikáciu so svojimi obchodnými partnermi, najmä v rámci dodávateľsko-odberateľských vzťahov. Lehota uchovávania osobných údajov je determinovaná prípravou a trvaním obchodnoprávneho vzťahu, a obdobím 4 rokov od ukončenia tohto obchodnoprávneho vzťahu alebo ak nedošlo k uzatvoreniu zmluvného vzťahu, od poslednej komunikácie s obchodným partnerom, ak nie je v osobitných predpisoch stanovená dlhšia zákonná lehota. 

 
4.    Sprístupňovanie Vašich osobných údajov tretím stranám

Vaše osobné údaje získané prostredníctvom internetového obchodu www.uniknihy.sk  nesprístupňujeme žiadným iným subjektom len v nevyhnutnej miere za účelom splnenia povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. V súlade s uvedeným poskytujeme Vaše osobné údaje doručovateľskej službe, ktorú ste si pri objednávke zvolili:

Slovenská pošta a.s. - Partizánska cesta 9, 97599 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v OR okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka číslo 803/S

1,2,3,Kuriér  s.r.o.Tomanoczyho 378, 02743 Nižná, IČO: 46598863
Externé spracúvanie osobných údajov
Vaše osobné údaje majú k dispozícii niektorí naši dodávatelia, ktorí ich spracúvajú na základe nášho zadania, v súlade s týmto dokumentom, pričom sú viazaní potrebnými bezpečnostnými, technickými a organizačnými opatreniami, aby zabezpečili požadovanú ochranu Vašich osobných údajov: 

WEDOS Internet a.s. (hosting) - Masarykova 1230, 37341 Hluboká nad Vltavou

RUN GROUP, s.r.o. (dátové centrum) - Fatranská 1972/57A, 03852 Sučany, IČO: 4883229

Dibuk, s.r.o. (licencovanie e-kníh) - Obchodná 26, 81106 Bratislava, IČO45900051, zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel Sro, vložka č. 68219/B

Google Ireland LimitedGordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko

Združenie CKM SYTS (overovanie platnosti ISIC/ITIC kariet)  Vysoká 32, 811 06 Bratislava


Analytické a reklamné služby
Spolupracujeme s partnermi, ktorí nám poskytujú analytické a reklamné služby. Tieto spoločnosti nám umožňujú analyzovať ako využívate našu internetovú stránku, umiestňujú našu reklamu na internete a merajú jej výkonnosť. 

Zákonné sprístupňovanie 
Vaše osobné údaje sprístupňujeme tiež kategóriám tretích osob, a to na základe zákonných požiadaviek vyplývajúcich z platných právnych noriem, napríklad súdom, štátnym a iným orgánom príslušným na výkon kontroly nad našou činnosťou, na riešenie sporov alebo vykonávanie rozhodnutí, ako aj našim právnym a účtovnym poradcom a audítorom. 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Všetky osobné údaje sú v rámci našej spoločnosti chránené vysokým stupňom zabezpečenia. V súlade s požiadavkami platných právnych noriem dodržiavame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia. Elektronické údaje sú chránené v databáze na serveri, ktorý je pre nás vyhradený. Databázu obsahujúcu osobné údaje chránime pred jej poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím. 


DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje využívané na základe zákonného spracovania, predovšetkým za účelom vybavenia Vašej objednávky uchovávame do doby, kým neodpadne dovod ich spracúvania, avšak v zákonom určených prípadoch Vaše údaje naďalej uchovávame a spracúvame v súlade s platnou legislatívou. 
V prípade zasielania komerčnej komunikácie na Vašu e-mailovú adresu uchovávame Vaše osobné údaje do času, kým neodvoláte súhlas s ich spracúvaním. 
Osobné údaje súvisiace s užívateľským kontom, ktoré ste si u nás vytvorili, uchovávame kým máte príslušné konto zriadené. Pokiaľ nemáte vytvorené konto, osobné údaje týkajúce sa vybavenia Vašj objednávky uchovávame spravidla po dobu 5 rokov od doručenia objednávky.  

5. Poučenie o Vašich právach 

Každá osoba, ktorej osobné údaje spracúvame má práva z toho vyplývajúce:

1. PRÁVO NA PRÍSTUP K ÚDAJOM
Máte právo žiadať od nás potvrdenie o tom, či a aké osobné údaje o Vás spracúvame, za akým účelom sú Vaše údaje spracúvané, komu boli vaše osobné údaje poskytnuté, či boli prenesené do tretích krajín a ako dlho budeme vaše osobné údaje uchovávať. 

2. PRÁVO NA OPRAVU
Máte právo požiadať nás o opravu údajov, ktoré o vašej osobe spracúvame, prípadne ich v sekcii "moj účet" možete editovať a aktualizovať. 

3. PRÁVO NA VYMAZANIE (právo byť zabudnutý)
Máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, v prípade ak sú splnené nasledovné podmienky a neuplatňujú sa zákonné výnimky:
- údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali, 
- odvoláte súhlas na spracúvanie Vašich osobných údajova na ich spracúvanie neexistuje iný právny základ, 
- namietnete na základe Vašej konkrétnej situácie spracúvanie Vašich osobných údajov, spracúvaných na základe oprávneného záujmu  a neprevažujú oprávnené dovody na spracúvanie alebo namietnete spracúvanie za účelom marketingu,
- osobné údaje sa spracúvali nezákonne. 

4. PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA
O dočasné obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov nás možete požiadať v nižšie uvedených prípadoch:
- ak sa domnievate, že o Vás pracúvame nesprávne osobné údaje, do doby, než sa overí ich správnosť,
- spracúvanie Vašich osobných údajov je nezákonné a Vy sa rozhodnete namiesto vymazania osobných údajov žiadať obmedzenie ich spracúvania,
- už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania , avšak tieto sú potrebné rpe Vaše vlastné účely preukázania, uplatňovania alebo obhajovania vašich právnych nárokov,
- v prípade ak namietate spracúvanie Vašich osobných údajov, do doby overenia či oprávnené záujmy pre spracúvanie osobných údajov prevažujú nad vašimi oprávnenými záujmami. 

5. PRÁVO NA PRESNOSŤ ÚDAJOV
Máte právo získať osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame na základe súhlasu lebo zmluvy a spracúvame ich automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje možete prenies´t aj inej osobe, ak je to technicky možné. 

6. PRÁVO NAMIETAŤ PROTI SPRACÚVANIU
Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka, ak je toto spracúvanie vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) Nariadenia. Teda v prípadoch kedy:
  • je spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, alebo
  • je spracúvanie nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.
Taktiež môžete namietať proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. V takom prípade nesmieme ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.
Ak budete namietať voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, Vaše osobné údaje už na také účely nesmieme spracúvať.
Týmto Vás ako dotknutú osobu výslovne upozorňujeme na právo namietať proti spracúvaniu (vrátane práva namietať proti profilovaniu).

PODÁVANIE SŤAŽNOSTÍ
V prípade, ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov našou spoločnosťou je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na náš hlavný dozorný orgán - Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorého kontaktné údaje nájdete tu.


Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. 

Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.

Bezpečnosť a ochrana práv

Osobné údaje používame pre zaistenie bezpečnosti poskytovaných služieb, aby sme reagovali na nároky, ktoré boli voči nám uplatnené, pri konaniach pred štátnymi a inými orgánmi, pri kontrolnej činnosti a vymáhaní vzniknutých nárokov.
Spracovanie osobných údajov prebieha v súlade s platným nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ (2016/679) Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov („GDPR"), ako aj s inými platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, ktoré menia a dopĺňajú nariadenie GDPR. Osobné údaje sú zbierané a spracované len v nevyhnutnom rozsahu.