Viete o tom, že každý, kto chce vo svojom odbore vyniknúť by mal pravidelne sledovať všetky nové poznatky v danej oblasti? Už J. A. Komenský uvádza ako jednu z hlavných príčin neúspechu v práci nedostatok vhodných kníh. Radí čítať všetky knihy, ak to nie je možné, tak treba čítať tie najlepšie. Škála odborných kníh je dnes úžasne široká, a takmer v každej oblasti sú dostupné vysoko odborné publikácie, ktoré priblížia Vaše ciele.   

Stačí si iba vybrať...