Ako sa zľavy kombinujú?

   Členská zľava sa vždy kombinuje s ostatnými zľavami. Napríklad, študent - člen UNIKLUBU získava zľavu ISIC    
   (12%) plus členskú zľavu (3%). Každý študent teda ako člen UNIKLUBU ušetrí pri svojich objednávkach    
   minimálne 15%.