Ekonomické vedy, právo informačných a komunikačných technológií