Aktívna matematika

Aktívna matematika

LiberaTerra , 2020

Bežná cena: 30,00 € Naša cena: 28,50 € (ušetríte: 5%) Študenti: 26,40 € (ušetríte: 12%)

Odosielame najneskôr do 24 hodín vložiť do košíka UNIKLUB 29 (26)

O knihe

Aktívna matematika je aktivizujúca učebná pomôcka, ktorá umožňuje prostredníctvom vlastnej aktivity dieťaťa budovať most medzi realitou a svetom matematiky a zlepšovať porozumenie dieťaťa matematickým pojmom a postupom. Tým sa zlepšujú kognitívne schopnosti detí, stúpa ich úspešnosť na hodinách matematiky a mení sa ich vzťah k učeniu a ku škole. So samotným počítaním nemá väčšina detí problém, pretože posilňovaniu týchto zručností venujeme v škole veľa času a priestoru. Aktívna matematika zlepšuje schopnosť detí vnímať príbehy ukryté v matematických úlohách, vedieť ich matematicky vyjadriť a následne vypočítať. Zvyšuje sa tým úspešnosť riešení matematických úloh a najmä slovných úloh. Aktívna matematika pomáha deťom prejsť postupne úrovňami poznávacieho procesu od predmetnej manipulácie cez zovšeobecňovanie až k abstrakcii. Aktívna matematika je učebná pomôcka určená na prácu na hodinách matematiky na I. stupni ZŠ, v predškolskej príprave a na individuálnu domácu prípravu, či individuálnu prácu s deťmi so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami. Učebná pomôcka sa skladá z hracej dosky, v ktorej sú pripravené zárezy na vkladanie hracích kartičiek. Dieťa má k dispozícii 170 hracích kartičiek rozdelených do skupiniek: - čísla od 0 po 9, - desiatky od 10 po 100, - znaky počtových operácií, porovnávania a rovnosti, - zelené, červené, modré a žlté hracie karty, - karty s obrázkami zvieratiek: ryba, vtáčik, mačka, - karty s obrázkami predmetov: kniha, kolobežka, lopta, - karty s obrázkami prírodnín: mrkva, jablko, kvet, - karty s obrázkami detí, dospelých, domu, lampy, psa, slnka, stromu, auta. Vhodný spôsob práce s Aktívnou matematikou je vo dvojiciach alebo v malých skupinkách. Jeden z dvojice môže byť dospelý (učiteľ, rodič, supervízor), ale komunikáciu zvládnu aj deti samotné. Súčasťou Aktívnej matematiky je online metodická príručka www.aktivnamatematika.sk, v ktorej nájde učiteľ, rodič alebo ktorýkoľvek dospelý metodiku, inšpirácie na aktivity a kratučké didaktických videá. Popis aktivít je zaradený aj do metodických príručiek k pracovným zošitom pre 1. a 2. ročník ZŠ od autorskej dvojice Zuzana a Peter Bero.

Vydavateľstvo: LiberaTerra
Rok vydania: 2020
Rozmer: 190x274 mm
Jazyk: Slovenský

Hodnotenie čitateľov

Vaše hodnotenie: