Aktualizácia VI/1 2020 - LEX-KORONA - životné prostredie, voda a ovzdušie,odpady a obaly

Aktualizácia VI/1 2020 - LEX-KORONA - životné prostredie, voda a ovzdušie,odpady a obaly

opatrenia proti koronavírusu

Poradca , 2020

Bežná cena: 7,78 € Naša cena: 7,39 € (ušetríte: 5%)Študenti: 6,85 € (ušetríte: 12%)

Nie je skladomTovar momentálne nie je na sklade,
pokúsime sa ho pre Vás zaobstarať
vložiť do košíka UNIKLUB 7 (7)

O knihe

Cieľom mimoriadnych opatrení v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid- 19 je zabezpečiť, aby bolo fyzickým a právnickým osobám v súvislosti s uplatňovaním opatrení umožnené uplatniť si nárok na náhradu škody spôsobenej určenými živočíchmi a nároku na finančnú náhradu za obmedzenie bežného obhospodarovania až po zrušení mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu. Zabezpečuje, aby neplynula pre orgány ochrany prírody zákonná lehota na uskutočnenie miestneho zisťovania v súvislosti so škodami spôsobenými určenými živočíchmi, ako aj na prerokovanie pripomienok k zámeru na vyhlásenie chráneného územia tak, aby tieto bolo možné uskutočniť aj v neskoršom termíne. V súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou a núdzovým stavom budú povolenia na odber podzemných vôd zosúladené s týmto zákonom do 31. 12. 2021. Posúva sa termín zverejňovania špecifikácií na webovom sídle Environmentálneho fondu, a to do 31. 8. 2020, ako aj termín na predkladanie žiadostí žiadateľov o podporu na základe zverejnených špecifikácií, a to do 15. 12. 2020. Pozastavuje plynutie lehôt v tých prípadoch, v ktorých zákon ustanovuje alebo dotknuté subjekty trvajú na vykonaní úkonu, s tým, že tieto úkony budú realizované až po zrušení mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu. Záverečné správy s výpočtom množstiev podzemných vôd a záverečné správy s výpočtom množstva geotermálnej energie, ktoré neboli schválené ministerstvom podľa predpisov účinných od 1. júla 1988, môžu byť ministerstvu odovzdané do 30. júna 2021. Zabezpečuje, aby dotknuté subjekty vyhodnocovali povodňové škody a zasielali súhrnné správy o priebehu povodní až po zrušení mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a zároveň, je dotknutým subjektom umožnené uplatniť si nárok na peňažnú náhradu za obmedzenie vlastníckeho práva alebo užívacieho práva po zrušení mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu. Pozastavuje sa plynutie lehôt v súvislosti so zisťovaním rozsahu nezákonne umiestneného odpadu okrem prípadov ohrozenia života, zdravia ľudí alebo poškodenia životného prostredia. Taktiež sa pozastavuje plynutie lehôt určených správnym orgánom povinnému subjektu na odstránenie nezákonne umiestneného odpadu. Zároveň sa pozastavuje plynutie lehôt v tých konaniach, v ktorých sa vyžaduje miestna ohliadka, ústne pojednávanie alebo nazeranie do spisov, pričom tieto úkony budú vykonané po zrušení mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu...

Edícia: 1
EAN: 9771335612121
ISBN: 977-13-3561-212-1
Vydavateľstvo: Poradca
Rok vydania: 2020
Počet strán: 520
Väzba: brožovaná
Rozmer: 148x210 mm
Hmotnosť: 0.39 g
Jazyk: Slovenský

Hodnotenie čitateľov

Vaše hodnotenie: