Anatómia človeka pre nelekárske študijné programy, 1.vydanie

Anatómia človeka pre nelekárske študijné programy, 1.vydanie

Yvetta Mellová, Gabriela Hešková, Desanka Výbohová, Milan Mello, Lenka Kunertová, Magdaléna Marčeková

Osveta , 2011

Bežná cena: 12,22 € Naša cena: 11,61 € (ušetríte: 5%)Študenti: 10,75 € (ušetríte: 12%)

Vypredané

O knihe

1 Terminológia 2 Osteológia 2.1 Všeobecná osteológia 2.2 Kosti lebky – ossa cranii 2.3 Stavce – vertebrae 2.4 Kosti hrudníka – ossa thoracis 2.5 Kosti hornej končatiny – ossa membri superioris 2.6 Kosti dolnej končatiny – ossa membri inferioris 3 Artrológia 3.1 Všeobecná artrológia 3.2 Spojenia kostí lebky 3.3 Spojenia chrbtice 3.4 Spojenia hrudníka 3.5 Spojenia kostí hornej končatiny 3.6 Spojenia dolnej končatiny 4 Myológia 4.1 Všeobecná myológia 4.2 Svaly hlavy – musculi capitis 4.3 Svaly krku – musculi colli 4.4 Svaly hrudníka – musculi thoracis 4.5 Svaly brucha – musculi abdominis 4.6 Svaly panvového dna 4.7 Svaly chrbta – musculi dorsi 4.8 Svaly hornej končatiny – musculi membri superioris 4.9 Svaly dolnej končatiny – musculi membri inferioris 5 Tráviaci systém – systema digestorium 5.1 Ústna dutina – cavitas oris 5.2 Jazyk – lingua 5.3 Zuby – dentes 5.4 Slinné žľazy – glandulae salivariae 5.5 Hltan – pharynx 5.6 Pažerák – oesophagus 5.7 Žalúdok – gaster – ventriculus 5.8 Tenké črevo – intestinum tenue 5.9 Hrubé črevo – intestinum crassum 5.10 Pečeň – hepar 5.11 Žlčové cesty, žlčník – ductuli biliferi, vesica biliaris 5.12 Podžalúdková žľaza – pancreas 5.13 Pobrušnica – peritoneum 6 Dýchací systém – systema respiratorium 6.1 Nosová dutina – cavitas nasi 6.2 Prinosové dutiny – sinus paranasales 6.3 Hrtan – larynx 6.4 Priedušnica – trachea, priedušky – bronchi 6.5 Pľúca – pulmo 6.6 Pohrudnica a popľúcnica – pleura 6.7 Medzipľúcie – mediastinum 7 Kardiovaskulárny systém – systema cardiovasculare 7.1 Srdce – cor 7.2 Krvné obehy – circuitus sanguinis 8 Lymfatický systém – systema lymphaticum 8.1 Hlavné lymfatické kmene a lymfatické uzliny – vasa lymphatica et nodi lymphoidei 8.2 Detská žľaza – thymus 8.3 Slezina – lien, splen 9 Močový systém – systema urinarium 9.1 Oblička – ren 9.2 Obličkové kalichy – calices renales 9.3 Obličková panvička – pelvis renalis 9.4 Močovod – ureter 9.5 Močový mechúr – vesica urinaria 9.6 Močová rúra – urethra 10 Mužský pohlavný systém – systema genitale masculinum 10.1 Semenník – testis 10.2 Nadsemenník – epididymis 10.3 Semenovod – ductus deferens 10.4 Mechúriková žľaza – glandula vesiculosa 10.5 Predstojnica – prostata 10.6 Miešok – scrotum 10.7 Pohlavný úd – penis 11 Ženský pohlavný systém – systema genitale femininum 11.1 Vaječník – ovarium 11.2 Vajíčkovod – tuba uterina 11.3 Maternica – uterus 11.4 Pošva – vagina 11.5 Vrch ohanbia – mons pubis 11.6 Veľké pysky ohanbia – labia majora pudendi 11.7 Malé pysky ohanbia – labia minora pudendi 11.8 Predsieň pošvy – vestibulum vaginae 11.9 Dráždivé orgány ženy 11.10 Veľké predsieňové žľazy – glandulae vestibulares majores – Bartholiniho žľazy 11.11 Prsník – mamma 12 Endokrinné žľazy – glandulae endocrinae 12.1 Podmozgova žľaza – hypofýza – hypophysis, glandula pituitaria 12.2 Šuškovité teliesko – epifýza – glandula pinealis 12.3 Štítna žľaza – glandula thyroidea 12.4 Prištítna žľaza – glandula parathyroidea 12.5 Nadoblička – glandula suprarenalis 12.6 Langerhansove ostrovčeky pankreasu – insulae pancreaticae 13 Nervový systém – systema nervosum 13.1 Miecha – medulla spinalis 13.2 Miechové nervy – nervi spinales 13.3 Predĺžená miecha – medulla oblongata, most – pons 13.4 Hlavové nervy – nervi craniales 13.5 Stredný mozog – mesencephalon 13.6 Retikulárna formácia 13.7 Mozoček – cerebellum 13.8 Medzimozog – diencephalon 13.9 Senzitívne dráhy 13.10 Bazálne gangliá – nuclei basales 13.11 Motorické systémy 13.12 Predný mozog – telencephalon – cerebrum 13.13 Dutiny centrálneho nervového systému 13.14 Limbický systém 13.15 Pleny centrálneho nervového systému – meninges 13.16 Mozgové tepny – arteriae cerebri 13.17 Mozgové žily a splavy tvrdej pleny – venae cerebri et sinus durae matris 13.18 Autonómny nervový systém – systema nervorum autonomicum 14 Oko a súvisiace štruktúry – oculus et structurae pertinentes 14.1 Očná guľa – bulbus oculi 14.2 Vedľajšie súčasti oka – structurae oculi accessoriae 15 Ucho – auris 15.1 Vonkajšie ucho – auris externa 15.2 Stredné ucho – auris media 15.3 Vnútorné ucho – auris interna

Edícia: 2
EAN: 9788080634544
ISBN: 978-80-8063-454-4
Vydavateľstvo: Osveta
Autori: Yvetta Mellová, Gabriela Hešková, Desanka Výbohová, Milan Mello, Lenka Kunertová, Magdaléna Marčeková
Rok vydania: 2011
Počet strán: 185
Väzba: brožovaná
Rozmer: 170x240 mm
Hmotnosť: 0.33 g
Jazyk: Slovenský

Hodnotenie čitateľov

Vaše hodnotenie: