Biodegradace V

Biodegradace V

Vodní zdroje Ekomonitor spol. s. r. o. , 2001

Bežná cena: 4,55 € Naša cena: 4,32 € (ušetríte: 5%)Študenti: 4,00 € (ušetríte: 12%)

Vypredané

O knihe

Obsah sborníku: IVAN LANDA, Envisan, s.r.o., Točník: Oceňování stupně znečištění zemin a vod a oceňování statického a dynamického ekologického rizika s přihlédnutím k dynamice přirozených eliminačních procesů VLADIMÍR ŘÍHA, MARTINA ČERNÁ, ZDENĚK ZÝMA, G-servis Praha, s.r.o., Praha: Metodika hodnocení přirozené atenuace horninového prostředí a její aplikace na lokalitách znečištěných ropnými látkami a chlorovanými uhlovodíky VÍT MATĚJŮ, ROBIN KYCLT, Envisan-Gem, a.s., Praha: Možnosti aplikace přirozené atenuace v České republice JAN VANĚK, PETRA INNEMANOVÁ, Dekonta Kladno, a.s., Praha: Pilotní pokusy v oblasti biofiltrů pro čištění vzduchu s obsahem organických látek PETR VOHNOUT, FNM ČR, Praha: Průběh odstraňování starých ekologických zátěží v a. s. Galena Opava JANA KRZYZÁNKOVÁ, OKD, a. s., Důl Lazy, OZ Lazy u Orlové: Biodegradace staré ekologické zátěže v oblasti bývalé OK-koksovny" KATARÍNA DERCOVÁ, Slovenská technická univerzita Bratislava: Biodegradácia PCB a možnosti zvyšovania jej účinnosti MICHAELA KOMANCOVÁ, LUCIE KOCHÁNKOVÁ, JIŘÍ BURKHARD, VŠCHT Praha: Metabolismy aerobní biodegradace některých PCB ve vodném médiu ELIŠKA KOMÁRKOVÁ, JAN PÁCA, MARIE STIBOROVÁ, VŠCHT Praha, Univerzita Karlova Praha: Změny metabolismu a fyziologie populace Candida tropicalis indukované stresem při degradaci fenolu JAN PÁCA, MARTIN HALECKÝ, BOHUMIL KOUTSKÝ, VŠCHT Praha: Porovnání obohacovací směsné kultury s přirozenými mikrobioty při eliminaci směsi toluenu a xylenu z odpadního vzduchu MARIE STIBOROVÁ, JAN PÁCA, Univerzita Karlova Praha, VŠCHT Praha: Enzymové systémy degradace fenolických látek MARTINA KŘESÁLKOVÁ, MARIE DVOŘÁČKOVÁ, JAN KUPEC, KAREL KOLOMAZNÍK, Univerzita Tomáše Bati, Zlín: Snížení bílkovinného podílu v koželužském odpadu za anaerobních podmínek PAVLA KUCIELOVÁ, OKD DPB Paskov, a.s., Paskov: Stanovení stupně aerobní biologické rozložitelnosti odpadních pryskyřic MIROSLAV HOLUBEC, LÍVIA TÓTHOVÁ, PETER TÖLGYESSY, IVANKA PULLMANOVÁ, VÚVH Bratislava: Produkty a medziprodukty degradácie organických látok výsledky výskumu VLADIMÍR SÝKORA, PAVEL PITTER, VŠCHT Praha: Stanovení biologické rozložitelnosti aniontových tenzidů vs. legislativa EMIL RUDOLF, MŽP OVSS Hradec Králové: Záměr zákona o posuzování ekologických škod a o rozhodování při jejich odstraňování VĚRA DUBANSKÁ, MŽP Praha: Biodegradace z hlediska současně platné a připravované právní úpravy odpadového hospodářství MAGDALENA ZIMOVÁ, SZÚ Praha: Problematika odpadů a starých zátěží z hlediska ochrany veřejného zdraví z pohledu stávajících a nově připravovaných zákonů JIŘÍ DAMBORSKÝ, ANDREA JESENSKÁ, ZBYNĚK PROKOP, SOŇA MARVANOVÁ, JANA SÝKOROVÁ, MICHAELA WIMMEROVÁ, MARTA MONINCOVÁ, YUJI NAGATA, Masarykova univerzita Brno, Univerzita Tohoku, Japonsko: Konstrukce enzymu pro degradace halogenovaných alifatických uhlovodíků ZBYNĚK PROKOP, PAVEL ČUPR, IVAN HOLOUBEK, Masarykova univerzita Brno: Hodnocení biodostupnosti organických látek půdním mikroorganismům IVANA ŠPIROCHOVÁ, JANA PUNČOCHÁŘOVÁ, ZDENĚK KAFKA, MARTIN KUBAL, PETR SOUDEK, TOMÁŠ VANĚK, VŠCHT Praha, ÚOCHB AV ČR, Praha: Studium kumulace těžkých kovů v rostlinách rostoucích na kontaminované lokalitě ARIANA FIALOVÁ, ALENA ČEJKOVÁ, JAN MASÁK, VŠCHT Praha: Význam fenolhydroxylázy při biodegradaci fenolických látek kvasinkou Candida maltosa DAVID KOTRBA, JAN MASÁK, ALENA ČEJKOVÁ, VLADIMÍR JIRKŮ, MARTINA SIGLOVÁ, VŠCHT Praha: Adheze mikroorganismů a tvorba biofilmu jako základ pro tvorbu biokatalyzátorů plakátová sdělení MARTINA SIGLOVÁ, JAN MASÁK, ALENA ČEJKOVÁ, VLADIMÍR JIRKŮ, DAVID KOTRBA, RADKA ŠNAJDROVÁ, VŠCHT Praha: Role extracelulárních polysacharidů v biofilmech RADOMÍRA STŘALKOVÁ, EDUARD POKORNÝ, OLGA DENEŠOVÁ, JITKA PODEŠVOVÁ, Zemědělský výzkumný ústav, s.r.o., Kroměříž: Problematika změn biologické aktivity orné půdy ve vztahu k pěstovaným rostlinám SOŇA MARVANOVÁ, JANA SÝKOROVÁ, MICHAELA WIMMEROVÁ, YUJI NAGATA, KAMILA HYNKOVÁ, JIŘÍ DAMBORSKÝ, Masarykova univerzita Brno, Univerzita Tohoku, Japonsko: Vývoj mikrodestičkového testu pro charakterizaci biodegradačních schopností dehalogenujících enzymů a bakterií MARKÉTA MIKŠANOVÁ, VERONIKA SUCHÁ, JAN PÁCA, MARIE STIBOROVÁ, Univerzita Karlova Praha, VŠCHT Praha: Isolace buněčných kompartmentů z tkáňových kultur Candida a jejich participace na oxidaci fenolu LUDMILA KOTOUČKOVÁ, JIŘÍ NEČA, MIROSLAV NĚMEC, Masarykova univerzita Brno, Výzk. ústav veterinárního lékařství Brno: Biodegradace směsí nitrovaných fenolů a příbuzných látek VLADIMÍRA CZERNEKOVÁ, ANDREA JESENSKÁ, MICHAELA WIMMEROVÁ, JIŘÍ DAMBORSKÝ, Masarykova univerzita Brno: Izolace a charakterizace nové dehalogenasy z Mycobacterium avium

EAN: 807080419X
ISBN: 80-7080-419-X
Vydavateľstvo: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s. r. o.
Rok vydania: 2001
Počet strán: 136
Väzba: brožovaná
Rozmer: 207x290 mm
Hmotnosť: 0.386 g
Jazyk: Český

Hodnotenie čitateľov

Vaše hodnotenie: