Daňový a účtovný poradca podnikateľa

Daňový a účtovný poradca podnikateľa

PREDPLATNÉ 2014

Bežná cena: 100,93 € Naša cena: 95,88 € (ušetríte: 5%) UNIKLUB: 92,86 € (ušetríte: 8%)

O produkte

Publikácia spoľahlivo vysvetľuje a komentuje daňové a účtovné zákony, novely, vyhlášky a opatrenia. Prostredníctvom rád, príkladov, návodov a poučení priblíži ajpraktickú stránku daní a účtovníctva.
Daňový a účtovný poradca podnikateľa je spoľahlivým sprievodcom oblasťou:

Daní
• ponúka komplexné výklady k daňovým zákonom 
• obsahuje tipy ako zvládnuť daňovú kontrolu 
• nájdete v ňom postupy na optimalizáciu daní v rámci zákona 
• obsahuje prehľady v zmenách daňových zákonov 
• ponúka riešenia v príkladoch z oblasti daní

Účtovníctva
• obsahuje užitočné rady pri práci s odpismi, nákladovými 
        položkami  
• ponúka odporúčané postupy pri účtovnej uzávierke 
• nájdete v ňom príklady z praxe 
• obsahuje riešenia neštandardných účtovných operácií 
• obsahuje odporúčania pri inventarizácii


Obsahuje vždy najaktuálnejšie a najpresnejšie informácie z oblasti daní a účtovníctva.

RUBRIKY ČASOPISU

Aktuálne z daní a účtovníctva – prehľad právnych predpisov uverejnených v Zbierke zákonov SR týkajúcich sa daní, účtovníctva, miezd, odvodov, obsahy Finančných spravodajcov, ceny PHL, usmernenia a pokyny z webovej stránky Daňového riaditeľstva SR, Ministerstva financií SR, Colného riaditeľstva a pod.     
Téma mesiaca – komplexne a podrobne spracovaná téma – aktuálny problém – z oblasti daní a účtovníctva – legislatívne východiská, praktická aplikácia a príklady zdaňovania a účtovania 

Právne predpisy – úplné znenia daňových a účtovných predpisov s komentármi a odbornými článkami 
V mzdovej učtárni – problematika miezd, sociálneho a zdravotného poistenia, zdaňovania  a pracovného práva vo forme praktických príkladov, otázok a odborných článkov

Dane a účtovníctvo – odborné články zamerané na riešenie konkrétnej daňovej alebo účtovnej problematiky (podvojné účtovníctvo, daň z príjmov FO a PO, správa daní, miestne dane...) 

...A účtovníctvo je jednoduché – účtovanie konkrétnych účtovných prípadov v jednoduchom účtovníctve vznikajúcich v podnikateľskej praxi v nadväznosti na posúdenie z hľadiska zákona o dani z príjmov 

Pre platiteľov DPH – riešenia, návody, postupy podľa zákona o DPH 

Verejná správa a neziskové organizácie – účtovníctvo, dane a právo pre subjekty verejnej správy a neziskové organizácie 

Právo v podnikaní - odborné príspevky na tému uplatňovania právnych predpisov z oblastí Pracovného, obchodného a živnostenského práva a ďalších súvisiacich oblastí pri podnikateľskej činnosti.

Interné smernice – vnútroorganizačné smernice pre oblasť daní a účtovníctva  

Listáreň – odpovede na otázky, ktoré zasielajú predplatitelia DÚPP do našej redakcie, spracované spolupracovníkmi redakcie – odborníkmi na dane, účtovníctvo, mzdy apod.

Vyhľadávač – prehľad všetkých odborných príspevkov a publikovaných predpisov v rámci ročníka, zoradených podľa odbornej oblasti

Infoblesk – kurzový lístok ECB za predchádzajúci mesiac a kalendár podnikateľa s daňovými a odvodovými povinnosťami na nasledujúci mesiac

Vydavateľstvo: Poradca podnikateľa

Hodnotenie čitateľov

Vaše hodnotenie: