Dejepis pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

Dejepis pre 6. ročník ZŠ a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

B. Krasnovský, M. Miháliková M. Tonková

SPN - Mladé letá

Príspevok MŠVVaŠ SR

Naša cena: 6,85 €

Odosielame najneskôr do 10-14 dní vložiť do košíka UNIKLUB 7 (7)

O knihe

Učebnica dejepisu je napísaná v súlade s platným iŠVP, jeho obsahovým a výkonovým štandardom. Zodpovedá časovej dotácii pre daný predmet. Skladá sa z dvoch častí. Prvá je venovaná praveku a staroveku, druhá časť je venovaná stredoveku. Učivo má logickú štruktúru. Text vedie žiaka k pochopeniu príčin a dôsledkov historických udalostí, čítaniu a interpretovaniu prameňov, obrázkov, tabuliek a iných prostriedkov používaných v dejepise. Otvára priestor na kultivovanie individuálnych a spoločenských spôsobilostí žiaka, učí vidieť veci a javy vo vzájomných súvislostiach, ponúka argumenty, inšpiruje na tvorivé riešenie otázok. Rozvíja odborné kompetencie žiaka, umožňuje mu orientáciu v čase a priestore. Text vhodne dotvárajú obrázky, otázky a úlohy, slovníček, zaujímavosti, pramene, kľúčové pojmy a miniprojekt. Motivačné texty v úvode každej lekcie pútajú pozornosť a záujem žiaka. Výklad učiva vhodne dopĺňajú časové priamky. Otázky a úlohy na konci učív podporujú aktivitu žiakov. Koncepcia učiva prispieva k humanizácii a rešpektovaniu odlišností medzi ľuďmi

EAN: 9788010038688
ISBN: 9788010038688
Vydavateľstvo: SPN - Mladé letá
Autori: B. Krasnovský, M. Miháliková M. Tonková
Jazyk: Slovenský

Hodnotenie čitateľov

Vaše hodnotenie: